Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ ภาษาไทย

ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย , ข้อสอบภาษาไทย , แนวข้อสอบภาษาไทย , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบภาษาไทยพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แบบฝึกหัดอ่านจับใจความสำคัญ
ผู้ออกข้อสอบ krujoom04 ทดสอบแล้ว 423 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ราชาศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ kan ทดสอบแล้ว 436 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

หลักภาษาและวรรณคดี
ผู้ออกข้อสอบ aomai210 ทดสอบแล้ว 506 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย3
ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 ทดสอบแล้ว 1440 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1014
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 683 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1013
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 767 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย2
ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 ทดสอบแล้ว 2034 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1012
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 437 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1011
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 346 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย
ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 ทดสอบแล้ว 1171 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบประเมินตนเอง วิชาไทยศึกษา 10151
ผู้ออกข้อสอบ veeraporn ทดสอบแล้ว 1288 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 15 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย