Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ ภาษาไทย

ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย , ข้อสอบภาษาไทย , แนวข้อสอบภาษาไทย , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบภาษาไทยพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

คำไวพจน์
ผู้ออกข้อสอบ kanda ทดสอบแล้ว 103 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
ผู้ออกข้อสอบ prathomtouniversity ทดสอบแล้ว 192 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 33 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบฝึกหัดอ่านจับใจความสำคัญ
ผู้ออกข้อสอบ krujoom04 ทดสอบแล้ว 942 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ราชาศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ kan ทดสอบแล้ว 1004 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

หลักภาษาและวรรณคดี
ผู้ออกข้อสอบ aomai210 ทดสอบแล้ว 908 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย3
ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 ทดสอบแล้ว 1724 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1014
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 946 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1013
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 1039 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย2
ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 ทดสอบแล้ว 2521 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ไทย1012
ผู้ออกข้อสอบ Aof511 ทดสอบแล้ว 646 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 15 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย