Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องดอกไม้สวยงาม
ผู้ออกข้อสอบ krujod ทดสอบแล้ว 26 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ง 30208 ระบบฐานข้อมูล
ผู้ออกข้อสอบ krumink ทดสอบแล้ว 1099 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 595 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

รายวิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 518 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
ผู้ออกข้อสอบ tao061 ทดสอบแล้ว 155 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ชอ.2 sipotec
ผู้ออกข้อสอบ wittayakorn2016 ทดสอบแล้ว 254 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ผู้ออกข้อสอบ tao061 ทดสอบแล้ว 577 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 2 การชาร์ตแบตเตอรีโดยการใช้โซล่าเซลล์
ผู้ออกข้อสอบ tao061 ทดสอบแล้ว 463 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมpaint
ผู้ออกข้อสอบ poompomn ทดสอบแล้ว 491 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 19 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย