Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

กลุ่มข้อสอบนี้มีข้อสอบจำนวน 230 ชุด 5230 ข้อ

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ วิชาการงาน ป.6 หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 328 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 704 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 926 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 833 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 2842 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

Repeater
ผู้ออกข้อสอบ jackky220 ทดสอบแล้ว 2015 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

PLC
ผู้ออกข้อสอบ ii7january ทดสอบแล้ว 2030 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การสื่อสารข้อมูล Fiber Optic
ผู้ออกข้อสอบ jackky220 ทดสอบแล้ว 1885 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

โครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1672 ครั้ง

กำลังแสดงผลหน้า1 จากทั้งหมด 20หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
ทำใบขับขี่ | FACEBOOK

google page rank