Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
ผู้ออกข้อสอบ thaigame ทดสอบแล้ว 28 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

เทคโนโลยี ป.5
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 245 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 8 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ (ฝ่ายบริการ) 30 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ thaigame ทดสอบแล้ว 124 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 213 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2204-2003
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 414 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องดอกไม้สวยงาม
ผู้ออกข้อสอบ krujod ทดสอบแล้ว 121 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ง 30208 ระบบฐานข้อมูล
ผู้ออกข้อสอบ krumink ทดสอบแล้ว 1232 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 789 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

รายวิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 687 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
ผู้ออกข้อสอบ tao061 ทดสอบแล้ว 277 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 20 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย