คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785194/101:41
2อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785195/101:17
3อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785196/102:16
4ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785195/102:18
5ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785196/103:44
6ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785197/101:52
7ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/57851910/100:11
8ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/57851910/101:20
9อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785192/100:46
10อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785193/100:23

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ สร้างข้อสอบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

สุ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้

คำถาม : fireman
ตัวเลือกที่ 1 : กีฬาวอลเลย์บอล
ตัวเลือกที่ 2 : พนักงานดับเพลิง
ตัวเลือกที่ 3 : เชือก,ด้าย,ป่าน
ตัวเลือกที่ 4 : วันหยุด,วันพักผ่อน
แบบทดสอบออนไลน์

English and Speaking 2

ผู้ออกข้อสอบ Wikanda ทดสอบแล้ว 10434 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาอังกฤษรอบตัว

ผู้ออกข้อสอบ madamink ทดสอบแล้ว 799 ครั้ง
พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ

การสร้างชุดข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
จำนวน 3787 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ atcomink
ชื่อชุดวิชา ONET ภาษาไทย ป.6
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ admin
ชื่อชุดวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ sws2499

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 89 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 460 times
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Created by paonattapon Query 1763 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 4196 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 377 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 469 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

หินและแร่

หินและแร่

Created by sealplay Query 512 times

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 335 times

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 2443 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 6983 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

English and Speaking 1

English and Speaking 1

Created by Wikanda Query 311 times
Finance_FLE_Test

Finance_FLE_Test

Created by Nuda Query 357 times
ERP_FLE_test

ERP_FLE_test

Created by Tharinda Query 388 times
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785194/101:41
2อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785195/101:17
3อนุวัฒน์ ล้ำชนะ 3/5 Pat ice785196/102:16
4ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785195/102:18
5ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785196/103:44
6ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/5785197/101:52
7ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/57851910/100:11
8ศรณ์รังสรรค์ มาฆะธรรม Pat3/57851910/101:20
9อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785192/100:46
10อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785193/100:23
11อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785195/100:40
12อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785193/100:40
13อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785191/100:31
14อชิรญา ชุ่มชื่น 3/5 PAT785194/100:32
15อชิรญาชุ่มชื่น 3/5 PTA 785192/101:1
16อชิรญาชุ่มชื่น 3/5 PTA 785191/100:27

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ข้ารา... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกร... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ข้ารา... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการสถิติปฎิบัติการ ข้าราชการกร... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักโภชนากรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ข้าราชก... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชก... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการก... sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.