Thaitestonline.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบไว้มากมาย คุณเองก็สามารถสร้างข้อสอบได้ด้วยเช่นกัน เพียงคุณนำข้อสอบมาโพสของเราคุณก็สามารถมีคลังข้อสอบออนไลน์ไว้แล้ว

คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1สุธิมา ประสมพงค์3915436/5021:32
2สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:36
3ด ส6144510/102:46
4สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
5สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:0
6สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
7สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
8สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:0
9สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:27
10สุดารัตน์ หารนรงค์811988/105:33

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ สร้างข้อสอบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

สุ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

คำถาม : เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในข้อใดที่ทำให้พบว่าเอกภพมีการขยายตัว
ตัวเลือกที่ 1 : การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ โดยใช้การวัดสเปกตรัม
ตัวเลือกที่ 2 : การสร้างสมการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ตัวเลือกที่ 3 : ศึกษาโครงสร้างของกาแล็กซี ว่าประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก
ตัวเลือกที่ 4 : การวัดการเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมจากกาแล็กซี เทียบกับระยะห่างจากโลก
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 746961 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 240248 ครั้ง

พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ

การสร้างชุดข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 292 วิชา
admin จำนวน 42 วิชา nutpoom จำนวน 12 วิชา 58090054 จำนวน 12 วิชา
rattakorn จำนวน 9 วิชา krutae จำนวน 9 วิชา Thepporn จำนวน 7 วิชา
kruaof จำนวน 7 วิชา atcomink จำนวน 6 วิชา yuttapat จำนวน 6 วิชา
saowapa52035310 จำนวน 6 วิชา karamare จำนวน 6 วิชา nutnun จำนวน 6 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ที่ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ผู้ออกข้อสอบ
1 แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 17 admin
2 V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 73 sukanyapan
3 คอมพิวเตอร์_P6 11 crippyside

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ข้อสอบใบขับขี่ ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 17063 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 22807 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 9018 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 4116 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 14460 ครั้ง
แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 1373 ครั้ง
เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

ผู้ออกข้อสอบ somchai จำนวนการใช้งาน 41474 ครั้ง
แนวข้อสอบบรรจุราชการ-ภาษาไทย

แนวข้อสอบบรรจุราชการ-ภาษาไทย

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 7295 ครั้ง
เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)

เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 3806 ครั้ง

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ข้อสอบ  PRE  O-NET สังคมศึกษา  ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2635 ครั้ง
ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 888 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1186 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 654 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 654 ครั้ง
แบบทดสอบ บทที่ 1

แบบทดสอบ บทที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ Thidarat จำนวนการใช้งาน 1433 ครั้ง

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ผู้ออกข้อสอบ nong16400 จำนวนการใช้งาน 1730 ครั้ง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nutnun จำนวนการใช้งาน 1689 ครั้ง
O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2

O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1251 ครั้ง
ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 537 ครั้ง
ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 409 ครั้ง
ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 382 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์ ม.2

ผู้ออกข้อสอบ beam จำนวนการใช้งาน 768 ครั้ง
ค.ร.น.

ค.ร.น.

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 545 ครั้ง
เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 491 ครั้ง
เรื่อง ทศนิยม ป.5

เรื่อง ทศนิยม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 411 ครั้ง
เรื่อง วงกลม ป.5

เรื่อง วงกลม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 401 ครั้ง

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

อะตอมและตารางธาตุ

อะตอมและตารางธาตุ

ผู้ออกข้อสอบ jayjip จำนวนการใช้งาน 1117 ครั้ง
แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 3955 ครั้ง
แบบทดสอบปรากฏการณ์ของโลก ป.6

แบบทดสอบปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 337 ครั้ง
ปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 380 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้ออกข้อสอบ prince จำนวนการใช้งาน 552 ครั้ง
รหัสวิชา ส21101  วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

รหัสวิชา ส21101 วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

ผู้ออกข้อสอบ sompan จำนวนการใช้งาน 584 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1077 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 979 ครั้ง
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 500 ครั้ง
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 410 ครั้ง

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

V-NET   ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

ผู้ออกข้อสอบ sukanyapan จำนวนการใช้งาน 345 ครั้ง
ฟตซอลเบื้องต้น 04

ฟตซอลเบื้องต้น 04

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 441 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 167 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 212 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้องต้น01

ฟุตซอลเบื้องต้น01

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 380 ครั้ง
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 693 ครั้ง
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 713 ครั้ง
เรื่อง การละคร ป.6

เรื่อง การละคร ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 430 ครั้ง
เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 489 ครั้ง
เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 434 ครั้ง

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์_P6

คอมพิวเตอร์_P6

ผู้ออกข้อสอบ crippyside จำนวนการใช้งาน 102 ครั้ง
หมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม๑

หมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม๑

ผู้ออกข้อสอบ SANITZOOM จำนวนการใช้งาน 760 ครั้ง
แบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของคอม

แบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของคอม

ผู้ออกข้อสอบ mikiwinter จำนวนการใช้งาน 194 ครั้ง
ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1

ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1

ผู้ออกข้อสอบ viter จำนวนการใช้งาน 2603 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 508 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2322 ครั้ง
 แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 592 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 503 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 366 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 550 ครั้ง

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

ผู้ออกข้อสอบ yacha จำนวนการใช้งาน 2580 ครั้ง
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1328 ครั้ง
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1379 ครั้ง
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 916 ครั้ง
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 2778 ครั้ง

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2302 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1132 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1367 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 539 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 474 ครั้ง
แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ atcomink จำนวนการใช้งาน 3255 ครั้ง

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

ผู้ออกข้อสอบ viter จำนวนการใช้งาน 1747 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้ออกข้อสอบ saengthean จำนวนการใช้งาน 51 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียนลีลาศ

แบบทดสอบหลังเรียนลีลาศ

ผู้ออกข้อสอบ saengthean จำนวนการใช้งาน 125 ครั้ง
ข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

ข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

ผู้ออกข้อสอบ sakulrat จำนวนการใช้งาน 346 ครั้ง
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1สุธิมา ประสมพงค์3915436/5021:32
2สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:36
3ด ส6144510/102:46
4สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
5สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:0
6สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
7สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:1
8สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:0
9สุดารัตน์ หารนรงค์811988/100:27
10สุดารัตน์ หารนรงค์811988/105:33
11ภาวินี คุณา318497/101:36
12ภาวินี คุณา318498/103:54
13ภาวินี คุณา318497/103:1
14ภาวินี คุณา587613/101:58
15Suchanu Machpaiboonkij ปวช 3/9 เลขที่ 34785190/100:23
16Suchanu Machpaiboonkij ปวช 3/9 เลขที่ 34785194/102:2

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนค... prang (0)
 โหลดแนวข้อสอบ พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมกำลังพลทหารบก ta (0)
 โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครนายก zoneta (0)
 ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6) โรงพย... prang (0)
 ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6) โรงพย... prang (0)
 //ฝากด้วยนะครับ010 sasa (0)
 //ฝากด้วยนะครับ09 sasa (0)
 //ฝากด้วยนะครับ08 sasa (0)
 //ฝากด้วยนะครับ07 sasa (0)
 //ฝากด้วยนะครับ06 sasa (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com