Thaitestonline.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบไว้มากมาย คุณเองก็สามารถสร้างข้อสอบได้ด้วยเช่นกัน เพียงคุณนำข้อสอบมาโพสของเราคุณก็สามารถมีคลังข้อสอบออนไลน์ไว้แล้ว

คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:40
2ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785192/100:50
3ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/101:10
4ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785192/100:3
5ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:3
6ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:2
7ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
8ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
9ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
10ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:2

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ สร้างข้อสอบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

สุ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

คำถาม : ความเจริญที่โดดเด่นของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุคืออะไร
ตัวเลือกที่ 1 : ระบบคมนาคม
ตัวเลือกที่ 2 : เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
ตัวเลือกที่ 3 : ระบบสุขาภิบาล
ตัวเลือกที่ 4 : การสร้างที่อยู่อาศัยในที่สูง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 815607 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 262586 ครั้ง

พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ

การสร้างชุดข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 292 วิชา
admin จำนวน 43 วิชา nutpoom จำนวน 12 วิชา 58090054 จำนวน 11 วิชา
rattakorn จำนวน 9 วิชา krutae จำนวน 9 วิชา Thepporn จำนวน 7 วิชา
kruaof จำนวน 7 วิชา atcomink จำนวน 6 วิชา yuttapat จำนวน 6 วิชา
saowapa52035310 จำนวน 6 วิชา karamare จำนวน 6 วิชา nutnun จำนวน 6 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ที่ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ผู้ออกข้อสอบ
1 แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์ 10 sutida
2 ข้อสอบวัดความรู้ QA ครั้งที่ 6 10 kukukaiza
3 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 45 admin

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ข้อสอบใบขับขี่ ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 21118 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 26674 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 10021 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 4723 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 16270 ครั้ง
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 5936 ครั้ง
แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 7429 ครั้ง
แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

ผู้ออกข้อสอบ viter จำนวนการใช้งาน 5499 ครั้ง
เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

ผู้ออกข้อสอบ somchai จำนวนการใช้งาน 48350 ครั้ง

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ข้อสอบ  PRE  O-NET สังคมศึกษา  ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2997 ครั้ง
ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1007 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1360 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 734 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 822 ครั้ง
แบบทดสอบ บทที่ 1

แบบทดสอบ บทที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ Thidarat จำนวนการใช้งาน 1541 ครั้ง

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ผู้ออกข้อสอบ nong16400 จำนวนการใช้งาน 2028 ครั้ง
แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ sutida จำนวนการใช้งาน 183 ครั้ง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ระดับภาษา

ระดับภาษา

ผู้ออกข้อสอบ pinniigalz จำนวนการใช้งาน 425 ครั้ง
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nutnun จำนวนการใช้งาน 2223 ครั้ง
O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2

O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1509 ครั้ง
ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 606 ครั้ง
ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 509 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์ ม.2

ผู้ออกข้อสอบ beam จำนวนการใช้งาน 887 ครั้ง
ค.ร.น.

ค.ร.น.

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 680 ครั้ง
เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 583 ครั้ง
เรื่อง ทศนิยม ป.5

เรื่อง ทศนิยม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 612 ครั้ง
เรื่อง วงกลม ป.5

เรื่อง วงกลม ป.5

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 561 ครั้ง

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

อะตอมและตารางธาตุ

อะตอมและตารางธาตุ

ผู้ออกข้อสอบ jayjip จำนวนการใช้งาน 1471 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองวงจรโซล่าเซลล์

สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองวงจรโซล่าเซลล์

ผู้ออกข้อสอบ taotheperjer จำนวนการใช้งาน 302 ครั้ง
แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 4162 ครั้ง
แบบทดสอบปรากฏการณ์ของโลก ป.6

แบบทดสอบปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 439 ครั้ง
ปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ปรากฏการณ์ของโลก ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 553 ครั้ง
รหัสวิชา ส21101  วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

รหัสวิชา ส21101 วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

ผู้ออกข้อสอบ sompan จำนวนการใช้งาน 834 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1306 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1165 ครั้ง
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 667 ครั้ง
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 532 ครั้ง

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

V-NET   ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

ผู้ออกข้อสอบ sukanyapan จำนวนการใช้งาน 1242 ครั้ง
ฟตซอลเบื้องต้น 04

ฟตซอลเบื้องต้น 04

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 594 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 232 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 304 ครั้ง
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 835 ครั้ง
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 945 ครั้ง
เรื่อง การละคร ป.6

เรื่อง การละคร ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 498 ครั้ง
เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 580 ครั้ง
เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 512 ครั้ง

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

ออกแบบและเทคโนโลยี

ออกแบบและเทคโนโลยี

ผู้ออกข้อสอบ terapong จำนวนการใช้งาน 509 ครั้ง
หน่วยที่ 2 ผ้าและการตัดเย็บ ม.3

หน่วยที่ 2 ผ้าและการตัดเย็บ ม.3

ผู้ออกข้อสอบ krubenja จำนวนการใช้งาน 414 ครั้ง
คอมพิวเตอร์_P6

คอมพิวเตอร์_P6

ผู้ออกข้อสอบ crippyside จำนวนการใช้งาน 351 ครั้ง
หมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม๑

หมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม๑

ผู้ออกข้อสอบ SANITZOOM จำนวนการใช้งาน 1032 ครั้ง
แบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของคอม

แบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของคอม

ผู้ออกข้อสอบ mikiwinter จำนวนการใช้งาน 340 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2772 ครั้ง
 แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 765 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 588 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 490 ครั้ง
แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3

แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 686 ครั้ง

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

ผู้ออกข้อสอบ yacha จำนวนการใช้งาน 2996 ครั้ง
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1514 ครั้ง
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1650 ครั้ง
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1099 ครั้ง
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

ผู้ออกข้อสอบ atcomink จำนวนการใช้งาน 2209 ครั้ง

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2926 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1410 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1832 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 638 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 658 ครั้ง
แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ atcomink จำนวนการใช้งาน 3571 ครั้ง

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

ข้อสอบวัดความรู้ QA ครั้งที่ 6

ข้อสอบวัดความรู้ QA ครั้งที่ 6

ผู้ออกข้อสอบ kukukaiza จำนวนการใช้งาน 119 ครั้ง
ุความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

ุความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ออกข้อสอบ Tonykomgrit จำนวนการใช้งาน 49 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้ออกข้อสอบ saengthean จำนวนการใช้งาน 67 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียนลีลาศ

แบบทดสอบหลังเรียนลีลาศ

ผู้ออกข้อสอบ saengthean จำนวนการใช้งาน 158 ครั้ง
ข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

ข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

ผู้ออกข้อสอบ sakulrat จำนวนการใช้งาน 501 ครั้ง
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:40
2ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785192/100:50
3ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/101:10
4ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785192/100:3
5ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:3
6ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:2
7ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
8ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
9ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:1
10ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/100:2
11ธนัชชา ฉิมวัย 3/9785194/102:38
12monthiata ja512398/100:56
13monthiata ja512398/102:15
14อาทิตยา เจริญสวัสดิ์391548/1012:51
15ณัฐยา อุภัยพัฒน์391547/100:39
16จีรนัน ขุนเจริญ3915427/5024:40

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ระบบรวนๆ นะค้าบ  นทธร สังเกิด (0)
 NEWแนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุ>> ของค์การเภสัชกรรม<<ทุกตำแ...  NANZING (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลย...  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) สำนักเล...  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันโรคทรวงอก beer (0)
 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ครูเอกปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏศร... beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาร... beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแห... beer (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com