Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ สังคมศึกษา

ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฟรี ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ออนไลน์ o-net gat pat ในคลังข้อสอบ พร้อมเฉลย

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

หน้าที่พลเมือง ม.2
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 62 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา ป.5
ผู้ออกข้อสอบ thaiprathom ทดสอบแล้ว 127 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

พระพุทธศาสนา ม.1
ผู้ออกข้อสอบ okik5942 ทดสอบแล้ว 248 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 116793 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

หน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1265 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ผู้ออกข้อสอบ SUWAT ทดสอบแล้ว 977 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ผู้ออกข้อสอบ Suwat ทดสอบแล้ว 829 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้
ผู้ออกข้อสอบ sisaket ทดสอบแล้ว 739 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
ผู้ออกข้อสอบ pakdeetest ทดสอบแล้ว 911 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

รหัสวิชา ส21101 วิชา พระพุทธศาสนา ม.1
ผู้ออกข้อสอบ sompan ทดสอบแล้ว 1823 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
ผู้ออกข้อสอบ nannitra ทดสอบแล้ว 2277 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
ผู้ออกข้อสอบ nannitra ทดสอบแล้ว 2091 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 34 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย