คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พรพิมล พัฒนโพธิ์332969/104:40
2ลูกน้ำ พักใส134383/101:3
3บุญ​เจริญ​ มณีศรี749676/103:29
4บุญ​เจริญ​ มณีศรี9793110/100:28
5ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/105:23
6บุญ​เจริญ​ มณีศรี979318/101:44
7ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/100:24
8ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/101:31
9นนธวัช พยายอด3915439/5040:43
10เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/100:41
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ เข้าระบบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

*** ต้องการสร้างแบบทดสอบ ชุดข้อสอบคลิกเข้าระบบ ***
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ | เข้าระบบ

แนะนำชุดข้อสอบ

WEBBOARD

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้


มีโจทย์ที่ต้องการคำตอบ คุณเท่านั้นที่ช่วยเราได้
พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ
แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ admin
ชื่อชุดวิชา ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
จำนวน 11 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ SWS2499
ชื่อชุดวิชา ข้อสอบชุดที่ 4 การบริหารงานวิชาการ
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ SOMPAN

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คณิตคิดเร็ว

คณิตคิดเร็ว

Created by admin Query 2574 times

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 3020 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 2631 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 3192 times
หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 6972 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 2564 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 2858 times
Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Query 2311 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 2308 times

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

Repeater

Repeater

Created by jackky220 Query 1644 times
PLC

PLC

Created by ii7january Query 1693 times
V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Query 10767 times
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 5990 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 9664 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พรพิมล พัฒนโพธิ์332969/104:40
2ลูกน้ำ พักใส134383/101:3
3บุญ​เจริญ​ มณีศรี749676/103:29
4บุญ​เจริญ​ มณีศรี9793110/100:28
5ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/105:23
6บุญ​เจริญ​ มณีศรี979318/101:44
7ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/100:24
8ปพิชญา ครึ้มค้างพลู912463/101:31
9นนธวัช พยายอด3915439/5040:43
10เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/100:41
11เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/100:33
12เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879229/100:27
13เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/100:42
14เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879229/100:46
15เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/101:18
16เเอ๋มกาบกสด เเอ๋มสสงหวก879228/100:34

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล sheetbook (0)
 แนวข้อสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบฝ่ายธุรกิจคลาวและบิ๊กดาต้า CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาช... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน... sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563