นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ

คุณครูสามารถนำเว็บลิงก์ชุดข้อสอบนี้ไปติดที่เว็บไซต์ของคุณเองได้ฟรี โดยคลิกเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการ และนำ Code ไปติดที่เว็บของท่านได้ ทันที่เลยครับ โดยลักษณะของ Code จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 1. ประเภทที่มี banner 2 แสดงเฉพาะลิงก์ธรรมดา

1. คลิกเลือกชุดวิชาที่ต้องการ 2. คลิก "ตกลงเลือกวิชานี้"
3. คัดลอก Code ด้านล่างไปว่างที่เว็บไซต์ของคุณ
ตัวอย่าง Banner
แบบทดสอบออนไลน์
Code banner
ตัวอย่าง Text link
แบบทดสอบออนไลน์
Code text link
ตัวอย่าง QR Code
ฝังรายการ
วาง HTML เพื่อฝังไว้ในเว็บไซต์: