สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99871 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วรุฒ วงษ์วาท61027 Aug 2018 11:54:1227 Aug 2018 11:57:383:26
2วรุฒ วงษ์วาท51027 Aug 2018 11:50:5527 Aug 2018 11:54:033:8
3วรุฒ วงษ์วาท71027 Aug 2018 11:43:2027 Aug 2018 11:46:333:13


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713