สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99733 เรื่อง การละคร ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พรพิมล เทพพรหม10104 Nov 2016 10:11:434 Nov 2016 10:14:142:31
2นางสมเวียง มุ่งอิงกลาง10107 Oct 2016 13:26:447 Oct 2016 13:29:483:4
3นางสมเวียง มุ่งอิงกลาง19207 Oct 2016 13:25:277 Oct 2016 13:25:540:27
4เด็กหญิงสมเวียง บำเพ็ญทาน10107 Oct 2016 13:03:527 Oct 2016 13:14:1710:25
5เด็กหญิงสมเวียง บำเพ็ญทาน15207 Oct 2016 13:01:527 Oct 2016 13:01:530:1
6เด็กหญิงสมเวียง บำเพ็ญทาน15207 Oct 2016 12:50:107 Oct 2016 13:01:2611:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713