สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99619 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขวัญใจ รักดี21022 Feb 2017 15:33:5922 Feb 2017 15:54:0620:7
2สมสง รามา21017 Dec 2016 22:07:0517 Dec 2016 22:07:570:52
3สาธิต โยชน์สุวรรณ4103 Nov 2016 18:41:183 Nov 2016 18:41:280:10
4สาธิต โยชน์สุวรรณ4103 Nov 2016 18:39:303 Nov 2016 18:40:511:21
5Nuttamon Wangbumrong1107 Jul 2016 22:28:247 Jul 2016 22:30:081:44
6Nuttamon Wangbumrong2107 Jul 2016 22:25:317 Jul 2016 22:27:542:23
7ชนิกานต์์ ตุ่มศิริ4103 Jun 2016 12:26:403 Jun 2016 12:27:421:2
8สุพัตรา สีบุญ41028 Feb 2016 07:28:5328 Feb 2016 07:29:591:6


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713