สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99263 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มัสสุชา ดาวใต้10106 Nov 2017 19:23:506 Nov 2017 19:25:321:42
2มัสสุชา ดาวใต้9106 Nov 2017 19:21:296 Nov 2017 19:23:121:43
3มัสสุชา ดาวใต้8106 Nov 2017 19:17:036 Nov 2017 19:20:553:52
4ทัศนีย์ เด็ดสระน้อย8104 Nov 2017 18:03:264 Nov 2017 18:08:285:2
5Kritpong Tonnam8104 Nov 2017 18:01:164 Nov 2017 18:08:207:4
6สุปราณี วงศ์นารัตน์5104 Nov 2017 18:02:244 Nov 2017 18:06:364:12


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713