สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99116 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ครู บูม182015 Apr 2017 15:47:5315 Apr 2017 15:50:583:5
2มณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์18207 Apr 2017 15:44:157 Apr 2017 15:48:424:27
3โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:05:455 Apr 2017 01:05:500:5
4โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:04:275 Apr 2017 01:04:300:3
5โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:01:055 Apr 2017 01:03:082:3
6ผุดสชาติ จิตรพิศาล91016 Feb 2017 18:56:1316 Feb 2017 18:58:051:52
7... ...81010 Feb 2017 05:51:0510 Feb 2017 05:53:262:21
8ผ ไ61025 Dec 2016 21:07:1925 Dec 2016 21:08:551:36
9แชมป์ มีสกุล162030 Nov 2016 10:40:0830 Nov 2016 10:46:186:10
10พรพิมล เทพพรหม19204 Nov 2016 10:00:114 Nov 2016 10:02:312:20
11พรพิมล เทพพรหม10104 Nov 2016 09:57:484 Nov 2016 09:59:241:36
12พรพิมล เทพพรหม10104 Nov 2016 09:54:424 Nov 2016 09:57:242:42
13ผุดสชาติ จิตรพิศาล8101 Nov 2016 10:52:081 Nov 2016 10:53:081:0
14ปริมสิญา_ พรหมขจร9104 Oct 2016 20:04:084 Oct 2016 20:05:081:0
15ปริมสิญา_ พรหมขจร9104 Oct 2016 20:01:394 Oct 2016 20:03:101:31
16ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 20:01:194 Oct 2016 20:01:240:5
17ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 20:00:574 Oct 2016 20:01:090:12
18ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 19:59:544 Oct 2016 20:00:500:56
19ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:46:354 Oct 2016 19:48:091:34
20ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:46:324 Oct 2016 19:46:320:0
21ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:45:244 Oct 2016 19:46:301:6
22ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:43:394 Oct 2016 19:45:201:41
23ปริมสิญา_ พรหมขจร454 Oct 2016 19:40:514 Oct 2016 19:42:131:22
24ด.ช.อาทิตย์ เขียนโคกกรวด6104 Oct 2016 17:38:554 Oct 2016 17:40:311:36
25ด.ช.อาทิตย์ เขียนโคกกรวด5104 Oct 2016 17:36:564 Oct 2016 17:38:501:54
26มาริโอ้ 00010106 Sep 2016 10:39:406 Sep 2016 10:42:372:57
27มาริโอ้ 00010106 Sep 2016 10:33:056 Sep 2016 10:34:481:43
28ธนดล นิสัยมั่น192016 Jul 2016 14:26:1316 Jul 2016 14:30:214:8
29rattanaphorn khoktain20204 Jul 2016 13:16:024 Jul 2016 13:18:482:46
30ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:34:347 Jun 2016 15:35:050:31
31ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:33:367 Jun 2016 15:34:270:51
32ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:30:277 Jun 2016 15:32:312:4
33ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์18207 Jun 2016 15:11:397 Jun 2016 15:12:501:11
34ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์18207 Jun 2016 15:06:577 Jun 2016 15:08:341:37
35ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:05:297 Jun 2016 15:05:530:24
36ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:04:457 Jun 2016 15:05:240:39
37ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:03:377 Jun 2016 15:04:100:33
38ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:02:237 Jun 2016 15:03:251:2
39ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์8107 Jun 2016 15:01:347 Jun 2016 15:02:130:39
40ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์8107 Jun 2016 14:00:047 Jun 2016 14:04:474:43
41ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์7107 Jun 2016 13:56:457 Jun 2016 13:59:513:6
42วิจิตรา ภูธรภักดี81020 May 2016 18:11:4620 May 2016 18:12:541:8
43วิจิตรา ภูธรภักดี91020 May 2016 18:10:0920 May 2016 18:11:351:26
44วิจิตรา ภูธรภักดี172020 May 2016 18:06:3720 May 2016 18:09:473:10
45เทวกร ขวัญสันเทียะ71022 Apr 2016 03:27:4722 Apr 2016 03:30:122:25
46ชินานันท์ เสาวโชติ101022 Apr 2016 03:28:1322 Apr 2016 03:29:391:26
47วรรชนก ดอกบัว92014 Mar 2016 18:26:2214 Mar 2016 18:27:090:47
48ไหม น่ารัก18209 Mar 2016 13:51:499 Mar 2016 13:52:160:27


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713