สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 99116 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุกัญญา ธำรงสมบัติ6202 Feb 2018 19:59:302 Feb 2018 20:01:322:2
2สุกัญญา ธำรงสมบัติ7202 Feb 2018 19:54:572 Feb 2018 19:56:121:15
3รวีวรรณ คล้ายคง192030 Jan 2018 14:40:0230 Jan 2018 14:41:451:43
4สมพร พรรณยี่162022 Dec 2017 12:51:0922 Dec 2017 12:56:295:20
5สุนันทา วงษ์อิศเรศ172021 Dec 2017 15:53:4021 Dec 2017 16:00:006:20
6สุนันทา วงษ์อิศเรศ182021 Dec 2017 15:50:4321 Dec 2017 15:52:532:10
7อานันท์ จักนามน101018 Oct 2017 16:07:0318 Oct 2017 16:08:281:25
8อานันท์ จักนามน101018 Oct 2017 16:06:2018 Oct 2017 16:07:000:40
9อานันท์ จักนามน101018 Oct 2017 16:05:0418 Oct 2017 16:06:141:10
10อานันท์ จักนามน91018 Oct 2017 16:04:1018 Oct 2017 16:04:540:44
11อานันท์ จักนามน81018 Oct 2017 16:02:2718 Oct 2017 16:04:061:39
12อานันท์ จักนามน101018 Oct 2017 16:01:0118 Oct 2017 16:02:151:14
13อานันท์ จักนามน91018 Oct 2017 15:58:4618 Oct 2017 16:00:241:38
14ส้ม คนสวย91015 Oct 2017 20:19:5415 Oct 2017 20:21:341:40
15ปภาวดี ร่ายรำ2103 Oct 2017 21:07:533 Oct 2017 21:09:572:4
16วรรณี อินทรทัต7208 Sep 2017 13:12:578 Sep 2017 13:19:516:54
17ปวีณา จันทุม152027 Aug 2017 13:44:0027 Aug 2017 13:50:516:51
18ครู บูม182015 Apr 2017 15:47:5315 Apr 2017 15:50:583:5
19มณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์18207 Apr 2017 15:44:157 Apr 2017 15:48:424:27
20โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:05:455 Apr 2017 01:05:500:5
21โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:04:275 Apr 2017 01:04:300:3
22โบว์ลิ่ง จิงเกอเบล10105 Apr 2017 01:01:055 Apr 2017 01:03:082:3
23ผุดสชาติ จิตรพิศาล91016 Feb 2017 18:56:1316 Feb 2017 18:58:051:52
24... ...81010 Feb 2017 05:51:0510 Feb 2017 05:53:262:21
25ผ ไ61025 Dec 2016 21:07:1925 Dec 2016 21:08:551:36
26แชมป์ มีสกุล162030 Nov 2016 10:40:0830 Nov 2016 10:46:186:10
27พรพิมล เทพพรหม19204 Nov 2016 10:00:114 Nov 2016 10:02:312:20
28พรพิมล เทพพรหม10104 Nov 2016 09:57:484 Nov 2016 09:59:241:36
29พรพิมล เทพพรหม10104 Nov 2016 09:54:424 Nov 2016 09:57:242:42
30ผุดสชาติ จิตรพิศาล8101 Nov 2016 10:52:081 Nov 2016 10:53:081:0
31ปริมสิญา_ พรหมขจร9104 Oct 2016 20:04:084 Oct 2016 20:05:081:0
32ปริมสิญา_ พรหมขจร9104 Oct 2016 20:01:394 Oct 2016 20:03:101:31
33ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 20:01:194 Oct 2016 20:01:240:5
34ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 20:00:574 Oct 2016 20:01:090:12
35ปริมสิญา_ พรหมขจร10104 Oct 2016 19:59:544 Oct 2016 20:00:500:56
36ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:46:354 Oct 2016 19:48:091:34
37ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:46:324 Oct 2016 19:46:320:0
38ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:45:244 Oct 2016 19:46:301:6
39ปริมสิญา_ พรหมขจร554 Oct 2016 19:43:394 Oct 2016 19:45:201:41
40ปริมสิญา_ พรหมขจร454 Oct 2016 19:40:514 Oct 2016 19:42:131:22
41ด.ช.อาทิตย์ เขียนโคกกรวด6104 Oct 2016 17:38:554 Oct 2016 17:40:311:36
42ด.ช.อาทิตย์ เขียนโคกกรวด5104 Oct 2016 17:36:564 Oct 2016 17:38:501:54
43มาริโอ้ 00010106 Sep 2016 10:39:406 Sep 2016 10:42:372:57
44มาริโอ้ 00010106 Sep 2016 10:33:056 Sep 2016 10:34:481:43
45ธนดล นิสัยมั่น192016 Jul 2016 14:26:1316 Jul 2016 14:30:214:8
46rattanaphorn khoktain20204 Jul 2016 13:16:024 Jul 2016 13:18:482:46
47ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:34:347 Jun 2016 15:35:050:31
48ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:33:367 Jun 2016 15:34:270:51
49ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:30:277 Jun 2016 15:32:312:4
50ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์18207 Jun 2016 15:11:397 Jun 2016 15:12:501:11
51ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์18207 Jun 2016 15:06:577 Jun 2016 15:08:341:37
52ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:05:297 Jun 2016 15:05:530:24
53ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์9107 Jun 2016 15:04:457 Jun 2016 15:05:240:39
54ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:03:377 Jun 2016 15:04:100:33
55ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์10107 Jun 2016 15:02:237 Jun 2016 15:03:251:2
56ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์8107 Jun 2016 15:01:347 Jun 2016 15:02:130:39
57ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์8107 Jun 2016 14:00:047 Jun 2016 14:04:474:43
58ชนนิกานต์ เหล่ากสิกรณ์7107 Jun 2016 13:56:457 Jun 2016 13:59:513:6
59วิจิตรา ภูธรภักดี81020 May 2016 18:11:4620 May 2016 18:12:541:8
60วิจิตรา ภูธรภักดี91020 May 2016 18:10:0920 May 2016 18:11:351:26
61วิจิตรา ภูธรภักดี172020 May 2016 18:06:3720 May 2016 18:09:473:10
62เทวกร ขวัญสันเทียะ71022 Apr 2016 03:27:4722 Apr 2016 03:30:122:25
63ชินานันท์ เสาวโชติ101022 Apr 2016 03:28:1322 Apr 2016 03:29:391:26
64วรรชนก ดอกบัว92014 Mar 2016 18:26:2214 Mar 2016 18:27:090:47
65ไหม น่ารัก18209 Mar 2016 13:51:499 Mar 2016 13:52:160:27


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713