สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 98847 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิจิตรา รอดบุตร61029 Jul 2016 06:14:5729 Jul 2016 06:17:222:25
2111 22281028 Feb 2016 17:16:4128 Feb 2016 17:19:052:24
3น.ส ชนกนกนันท์ บุรวัฒน์101027 Feb 2016 20:35:4027 Feb 2016 20:37:532:13
4สุนิตา ปานวงศ์91027 Feb 2016 08:56:1727 Feb 2016 08:59:333:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713