สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 97887 แนวสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เฟยนี่ ชอร์91021 Dec 2017 23:27:5321 Dec 2017 23:30:192:26
2หฟห หห4102 Dec 2017 17:04:232 Dec 2017 17:05:511:28
3สิตานัน สุภาพ2521 May 2017 21:16:4121 May 2017 21:17:100:29
4จีรวรรณ เครือจันทร์3108 Mar 2017 06:30:358 Mar 2017 06:30:370:2
5จีรวรรณ เครือจันทร์3108 Mar 2017 06:29:458 Mar 2017 06:29:460:1
6จีรวรรณ เครือจันทร์3108 Mar 2017 06:28:528 Mar 2017 06:28:540:2
7จีรวรรณ เครือจันทร์3108 Mar 2017 06:27:338 Mar 2017 06:28:000:27
8จีรวรรณ เครือจันทร์3108 Mar 2017 06:26:168 Mar 2017 06:26:170:1
9จีรวรรณ เครือจันทร์4108 Mar 2017 06:25:238 Mar 2017 06:25:240:1
10จีรวรรณ เครือจันทร์4108 Mar 2017 06:19:308 Mar 2017 06:24:325:2
11น.ส สุชาวลี จันทร8104 Mar 2017 10:23:504 Mar 2017 10:26:472:57
12น.ส สุชาวลี จันทร8104 Mar 2017 10:16:074 Mar 2017 10:22:266:19
13กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:36:1922 Nov 2016 11:36:200:1
14กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:35:5222 Nov 2016 11:35:530:1
15กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:35:2622 Nov 2016 11:35:260:0
16กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:34:5922 Nov 2016 11:35:000:1
17กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:33:3822 Nov 2016 11:33:390:1
18กุลจิรา จันทรศิริ11022 Nov 2016 11:32:3322 Nov 2016 11:33:130:40
19ภาคภูมิ ภารสงวน81013 Jun 2016 20:51:3213 Jun 2016 20:53:051:33
20ภาคภูมิ ภารสงวน81013 Jun 2016 20:48:2113 Jun 2016 20:51:062:45
21ภาคภูมิ ภารสงวน71013 Jun 2016 20:45:0213 Jun 2016 20:48:073:5
22go on71024 Feb 2016 15:42:3224 Feb 2016 15:44:522:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713