สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95465 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รมิดา วิชยภิญโญ172022 Sep 2017 10:48:0722 Sep 2017 10:52:003:53
2เมธวิน ชูอินทร์152015 Jan 2017 15:12:1215 Jan 2017 15:15:072:55
3เมธวิน ชูอินทร์182015 Jan 2017 15:07:5515 Jan 2017 15:10:262:31
4เมธวิน ชูอินทร์182015 Jan 2017 15:00:0315 Jan 2017 15:06:005:57
5สมหมาย จาคะสาระ81013 Jul 2016 18:05:3413 Jul 2016 18:07:402:6
6สมหมาย จาคะสาระ51013 Jul 2016 18:04:1713 Jul 2016 18:04:390:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713