สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 95115 เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวเพชรา ป้องเขต81031 Oct 2016 22:46:5231 Oct 2016 22:50:574:5
2กร สุงขาว81027 Sep 2016 09:46:2127 Sep 2016 09:50:163:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713