สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 93646 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นาฬิกา บุญธรรม41010 Jul 2016 14:34:0910 Jul 2016 14:34:340:25
2นาฬิกา บุญธรรม41010 Jul 2016 14:31:5110 Jul 2016 14:33:582:7
3111 22271028 Feb 2016 17:08:5728 Feb 2016 17:10:331:36
4สุนิตา ปานวงศ์101027 Feb 2016 08:08:4727 Feb 2016 08:09:340:47
5สุนิตา ปานวงศ์51027 Feb 2016 07:56:1527 Feb 2016 07:59:333:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713