สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 92551 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิวัตน์ งามขำ51015 Jan 2018 11:15:1315 Jan 2018 11:18:143:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713