สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 91323 วิชาการศึกษา (การพัฒนาผู้เรียน)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จะพยายาม สอบให้ผ่าน415025 May 2018 16:04:1425 May 2018 16:18:1313:59
2สุภาวดี ชูริบ.71018 Apr 2018 12:26:0418 Apr 2018 12:29:002:56


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713