สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 89681 เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชยานันท์ ปุสิงห์2107 Jan 2017 16:28:307 Jan 2017 16:29:150:45
2จิระพล ตาดี61025 Oct 2016 21:09:0225 Oct 2016 21:09:040:2
3สุกิตติ กลิ่นทอง81024 Sep 2016 09:58:4124 Sep 2016 09:59:581:17
4แอร์ Test6105 Apr 2016 22:48:255 Apr 2016 22:52:344:9
5สด ใส81030 Mar 2016 21:25:2330 Mar 2016 21:29:454:22
6บรรพต แซ่เฉิน51027 Mar 2016 11:54:1527 Mar 2016 11:54:270:12
7บรรพต แซ่เฉิน51027 Mar 2016 11:53:3327 Mar 2016 11:54:040:31
8จืน ชัย11026 Feb 2016 20:57:4326 Feb 2016 21:02:284:45
9ด.ญ.รัฐชฎาภรณ์ หงษ์ยัน91025 Feb 2016 18:03:4425 Feb 2016 18:04:541:10
10ด.ญ.รัฐชฎาภรณ์ หงษ์ยัน101024 Feb 2016 21:28:1324 Feb 2016 21:29:311:18
11ด.ญ.รัฐชฎาภรณ์ หงษ์ยัน61024 Feb 2016 21:24:4224 Feb 2016 21:26:201:38
12นฤเบศร์ กล่อมจาด101024 Feb 2016 16:59:0624 Feb 2016 17:05:106:4


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713