สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 89551 Preposition of place
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Sasipon Bunma21013 Feb 2018 07:58:5213 Feb 2018 07:59:440:52
2Kanyanat Sukmak358 Feb 2018 21:48:088 Feb 2018 21:51:032:55
3เชษฐ์ธิดา กลิ่นมาลา1106 Feb 2018 09:56:246 Feb 2018 09:57:551:31
4สายบัว ชิงชัย3106 Feb 2018 09:53:086 Feb 2018 09:53:380:30
5a b556 Feb 2018 08:37:466 Feb 2018 08:54:0716:21
6ณัฐมน นิยมกิจ153 Feb 2018 15:36:493 Feb 2018 15:37:541:5
7นวมล จันทร์อินทร์11030 Jan 2018 10:06:4830 Jan 2018 10:07:100:22
8นวมล จันทร์อินทร์11030 Jan 2018 10:06:1730 Jan 2018 10:06:420:25
9นวมล จันทร์อินทร์11030 Jan 2018 10:04:5530 Jan 2018 10:06:011:6
10นวมล จันทร์อินทร์41030 Jan 2018 10:03:0830 Jan 2018 10:04:281:20
11กฤษดา ขัยบุญนาค5521 Jan 2018 21:37:5421 Jan 2018 21:39:371:43
12ภาวิต กิจจา554 Jan 2018 22:16:084 Jan 2018 22:17:161:8
13รัตติยา ติรกานต์5516 Dec 2017 12:29:0916 Dec 2017 12:31:172:8
14กวิน แก้วเพชร81015 Dec 2017 13:30:3315 Dec 2017 13:35:234:50
15Sofa Ferry555 Dec 2017 10:01:295 Dec 2017 10:02:321:3
16Sofa Ferry555 Dec 2017 09:44:155 Dec 2017 09:45:301:15
17Sofa Ferry555 Dec 2017 09:41:035 Dec 2017 09:43:202:17
18กิตติ์ธเนศ ฉัตรชัยรัตน์กุล10103 Dec 2017 16:07:023 Dec 2017 16:07:100:8
19กิตติ์ธเนศ ฉัตรชัยรัตน์กุล10103 Dec 2017 16:04:513 Dec 2017 16:06:351:44
20Orapan Ang5525 Nov 2017 08:56:1625 Nov 2017 08:57:070:51
21เกียร์ ครับ81012 Nov 2017 22:43:3212 Nov 2017 22:44:371:5
22สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:35:3912 Nov 2017 16:36:521:13
23สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:29:0912 Nov 2017 16:30:421:33
24สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:25:0612 Nov 2017 16:28:403:34
25Kiko Jojo101017 Oct 2017 11:38:5717 Oct 2017 11:40:131:16
26a b101010 Oct 2017 21:50:0410 Oct 2017 21:51:481:44
27ปรณ วีระกุล5510 Oct 2017 19:26:2510 Oct 2017 19:27:571:32
28ภัททิรา เดชฤกษ์ปาน556 Oct 2017 16:03:356 Oct 2017 16:04:391:4
29w1dqa de2d152 Oct 2017 20:44:232 Oct 2017 20:45:301:7
30ด.ญ. กัณยาวีร์ เติมเจริญพงศ์8101 Oct 2017 16:04:421 Oct 2017 16:08:464:4
31Yui Ploy91030 Sep 2017 22:29:2030 Sep 2017 22:30:561:36
32Yui Ploy91030 Sep 2017 22:26:4930 Sep 2017 22:29:032:14
33ไชยพศ เพียรการ71030 Sep 2017 11:47:1930 Sep 2017 11:50:363:17
34nanicha komol4524 Sep 2017 12:38:2324 Sep 2017 12:40:041:41
35ผิงผิง ตันติจรัสชัย91023 Sep 2017 15:23:1923 Sep 2017 15:23:390:20
36cera gutamua91023 Sep 2017 10:35:3723 Sep 2017 10:36:070:30
37อรยา กษัตริย์41021 Sep 2017 21:41:0121 Sep 2017 21:41:480:47
38Benya Mkk5521 Sep 2017 14:43:2121 Sep 2017 14:43:310:10
39Benya Mkk5521 Sep 2017 14:37:5521 Sep 2017 14:38:591:4
40Benya Mkk5521 Sep 2017 14:31:5021 Sep 2017 14:37:115:21
41นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ5520 Sep 2017 11:48:3220 Sep 2017 11:49:351:3
42นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ020 Sep 2017 11:45:3020 Sep 2017 11:45:310:1
43นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ020 Sep 2017 11:44:4820 Sep 2017 11:45:100:22
44Swwwnn Sodee5517 Sep 2017 23:45:3217 Sep 2017 23:46:200:48
45ธัญชนก มะละ4516 Sep 2017 19:00:4016 Sep 2017 19:16:5316:13
46Pung Pon5516 Sep 2017 13:45:3016 Sep 2017 13:46:120:42
47Pung Pon101016 Sep 2017 13:41:4516 Sep 2017 13:45:043:19
48ภาสินี ดวงใจ5514 Sep 2017 16:25:0514 Sep 2017 16:27:412:36
49ภาสินี ดวงใจ4514 Sep 2017 16:24:1614 Sep 2017 16:25:020:46
50ภาสินี ดวงใจ4514 Sep 2017 16:23:2914 Sep 2017 16:24:100:41
51ภาสินี ดวงใจ3514 Sep 2017 16:22:2614 Sep 2017 16:23:110:45
52pranee chayperm4514 Sep 2017 14:46:1714 Sep 2017 14:55:369:19
53trtf dger4513 Sep 2017 15:46:5513 Sep 2017 15:47:300:35
54พิชญ์กัญภัค เหรียญไกร101012 Sep 2017 23:11:2412 Sep 2017 23:13:221:58
55tunya sri4512 Sep 2017 18:23:5312 Sep 2017 18:24:380:45
56ศศิวิมล เหรียญไกร91012 Sep 2017 09:14:3312 Sep 2017 09:24:019:28
57สรัญญา โสภาลุน4510 Sep 2017 20:21:1410 Sep 2017 20:32:1010:56
58Sarayut Kangkarn559 Sep 2017 15:29:079 Sep 2017 15:30:511:44
59กันยารัตน์ มะลิหอม359 Sep 2017 11:15:419 Sep 2017 11:16:571:16
60นานา เก่ง10109 Sep 2017 10:23:469 Sep 2017 10:27:333:47
61ดวงกมล บรรลกสกสำ155 Sep 2017 21:26:285 Sep 2017 21:27:100:42
62Phurin Aumtham5529 Aug 2017 19:30:3229 Aug 2017 19:31:471:15
63สุพจน์ นามภักดี101022 Aug 2017 18:50:3022 Aug 2017 18:52:161:46
64สุพจน์ นามภักดี5522 Aug 2017 18:47:1022 Aug 2017 18:48:311:21
6512 11101019 Jul 2017 14:27:4119 Jul 2017 14:28:370:56
66nice 5555517 Jul 2017 21:35:0117 Jul 2017 21:37:082:7
67kiti pera2514 Jul 2017 09:25:0514 Jul 2017 09:25:280:23
68ooo tyu5511 Jul 2017 11:49:5211 Jul 2017 11:49:530:1
69ooo tyu5511 Jul 2017 11:49:2211 Jul 2017 11:49:230:1
70ooo tyu5511 Jul 2017 11:47:2411 Jul 2017 11:48:551:31
71ภาคภูมิ รักนาร101010 Jul 2017 09:41:3910 Jul 2017 09:45:013:22
72นางกิตติมาพร เถียรกระโทก556 Jul 2017 04:16:536 Jul 2017 04:17:541:1
73pachara sukyoi10102 Jul 2017 16:52:252 Jul 2017 16:53:431:18
74pachara sukyoi552 Jul 2017 16:48:312 Jul 2017 16:49:200:49
75อังศุมาลิน กองสมัคร3520 Jun 2017 14:11:5020 Jun 2017 14:13:251:35
76บุษยา ชูถม356 May 2017 01:24:146 May 2017 01:27:463:32
77ขวัญนรี อยู่เย็น3524 Apr 2017 04:15:3824 Apr 2017 05:00:2744:49
78มาลี น้อมใจ452 Mar 2017 19:30:162 Mar 2017 19:33:173:1
79กรา นต2516 Feb 2017 14:03:1816 Feb 2017 14:04:591:41
80กรา นต3516 Feb 2017 13:59:1316 Feb 2017 13:59:470:34
81กรา นต2516 Feb 2017 13:55:3016 Feb 2017 13:57:271:57
82เดี่้าเิ่าี้ ีนี่า่าี158 Feb 2017 19:29:088 Feb 2017 19:29:300:22
83สุทธิดา กาบ้า455 Feb 2017 13:33:485 Feb 2017 13:34:521:4
84สุทธิดา กาบ้า555 Feb 2017 13:32:355 Feb 2017 13:33:190:44
85สุทธิดา กาบ้า355 Feb 2017 13:30:205 Feb 2017 13:31:321:12
86สุทธิดา กาบ้า455 Feb 2017 13:12:185 Feb 2017 13:13:531:35
87Pariyachat Prakaimantrakul451 Feb 2017 13:01:241 Feb 2017 13:02:210:57
88รัชชานนท์ เที่ยงตรง5517 Jan 2017 20:15:4817 Jan 2017 20:16:541:6
89ธนภรณ์ สนธิพงษ์1512 Jan 2017 09:44:5312 Jan 2017 09:45:240:31
90ธนภรณ์ สนธิพงษ์3512 Jan 2017 09:44:2712 Jan 2017 09:44:450:18
91อารยา เทพบรรทม452 Dec 2016 11:17:082 Dec 2016 11:19:112:3
92vbvbvbb vbvbvb2516 Nov 2016 02:04:5216 Nov 2016 02:06:261:34
93vbvbvbb vbvbvb2516 Nov 2016 02:03:5116 Nov 2016 02:04:210:30
94vbvbvbb vbvbvb3516 Nov 2016 02:03:1316 Nov 2016 02:03:360:23
95vbvbvbb vbvbvb3516 Nov 2016 02:02:4016 Nov 2016 02:02:570:17
96vbvbvbb vbvbvb4516 Nov 2016 01:58:4416 Nov 2016 02:00:452:1
97นินนภา คำจริงจา5525 Sep 2016 14:08:4925 Sep 2016 14:12:433:54
98ส ว2530 Aug 2016 19:13:3130 Aug 2016 19:14:190:48
99ศุภนิดา แก้วดวงเล็ก61028 Jul 2016 01:22:0028 Jul 2016 01:24:132:13
100hh hhhf2514 Jul 2016 18:10:5114 Jul 2016 18:11:120:21
101Nuttida Pinitsasithorn61029 Sep 2015 18:14:0429 Sep 2015 18:16:562:52
102Nuttida Pinitsasithorn71029 Sep 2015 18:10:3429 Sep 2015 18:13:012:27
103Nuttida Pinitsasithorn61029 Sep 2015 18:08:0929 Sep 2015 18:09:341:25
104กำกำกก กำกำำก101023 Sep 2015 12:31:3523 Sep 2015 12:32:260:51
105นางสาวสุพรรษา อินพรม91029 Jun 2015 14:26:3829 Jun 2015 14:28:542:16
106ใหม่ สวย101010 Jun 2015 12:17:0910 Jun 2015 12:18:451:36
107ไไ พพ10107 May 2015 13:58:507 May 2015 14:01:152:25
108สุกัลดา กล้าหาญ9106 May 2015 15:37:246 May 2015 15:45:097:45
109p p0104 May 2015 11:46:174 May 2015 11:48:051:48
110อุมาพร มากมี8103 May 2015 20:39:473 May 2015 20:42:062:19
111ทัสสิกา ไตรพรม10102 May 2015 13:03:272 May 2015 13:03:320:5
112ทัสสิกา ไตรพรม10102 May 2015 13:00:242 May 2015 13:03:032:39
113ภัทรติยา พลอยพุ่ม7102 May 2015 09:03:052 May 2015 09:06:253:20
114สายขวัญ โตนนท์10101 May 2015 14:02:421 May 2015 14:06:223:40
115รตี มีนา91030 Apr 2015 11:16:2130 Apr 2015 11:17:511:30
116รตี มีนา101030 Apr 2015 11:13:0830 Apr 2015 11:15:512:43
117ศมนพรรณ เจริญ61028 Apr 2015 15:05:0628 Apr 2015 15:06:221:16
118้รน รน71028 Apr 2015 09:54:3428 Apr 2015 09:57:322:58
119คณาธิป แก้วมณี81023 Apr 2015 21:06:1723 Apr 2015 21:07:451:28
120Tipapan Nuchmee21023 Apr 2015 14:25:5823 Apr 2015 14:26:410:43
121ladda tona21023 Apr 2015 13:46:2923 Apr 2015 13:47:280:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713