สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 89551 Preposition of place
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เกียร์ ครับ81012 Nov 2017 22:43:3212 Nov 2017 22:44:371:5
2สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:35:3912 Nov 2017 16:36:521:13
3สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:29:0912 Nov 2017 16:30:421:33
4สุชานาถ คุณอนงค์101012 Nov 2017 16:25:0612 Nov 2017 16:28:403:34
5Kiko Jojo101017 Oct 2017 11:38:5717 Oct 2017 11:40:131:16
6a b101010 Oct 2017 21:50:0410 Oct 2017 21:51:481:44
7ปรณ วีระกุล5510 Oct 2017 19:26:2510 Oct 2017 19:27:571:32
8ภัททิรา เดชฤกษ์ปาน556 Oct 2017 16:03:356 Oct 2017 16:04:391:4
9w1dqa de2d152 Oct 2017 20:44:232 Oct 2017 20:45:301:7
10ด.ญ. กัณยาวีร์ เติมเจริญพงศ์8101 Oct 2017 16:04:421 Oct 2017 16:08:464:4
11Yui Ploy91030 Sep 2017 22:29:2030 Sep 2017 22:30:561:36
12Yui Ploy91030 Sep 2017 22:26:4930 Sep 2017 22:29:032:14
13ไชยพศ เพียรการ71030 Sep 2017 11:47:1930 Sep 2017 11:50:363:17
14nanicha komol4524 Sep 2017 12:38:2324 Sep 2017 12:40:041:41
15ผิงผิง ตันติจรัสชัย91023 Sep 2017 15:23:1923 Sep 2017 15:23:390:20
16cera gutamua91023 Sep 2017 10:35:3723 Sep 2017 10:36:070:30
17อรยา กษัตริย์41021 Sep 2017 21:41:0121 Sep 2017 21:41:480:47
18Benya Mkk5521 Sep 2017 14:43:2121 Sep 2017 14:43:310:10
19Benya Mkk5521 Sep 2017 14:37:5521 Sep 2017 14:38:591:4
20Benya Mkk5521 Sep 2017 14:31:5021 Sep 2017 14:37:115:21
21นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ5520 Sep 2017 11:48:3220 Sep 2017 11:49:351:3
22นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ020 Sep 2017 11:45:3020 Sep 2017 11:45:310:1
23นิภาพรรณ์ สาพรเจริญ020 Sep 2017 11:44:4820 Sep 2017 11:45:100:22
24Swwwnn Sodee5517 Sep 2017 23:45:3217 Sep 2017 23:46:200:48
25ธัญชนก มะละ4516 Sep 2017 19:00:4016 Sep 2017 19:16:5316:13
26Pung Pon5516 Sep 2017 13:45:3016 Sep 2017 13:46:120:42
27Pung Pon101016 Sep 2017 13:41:4516 Sep 2017 13:45:043:19
28ภาสินี ดวงใจ5514 Sep 2017 16:25:0514 Sep 2017 16:27:412:36
29ภาสินี ดวงใจ4514 Sep 2017 16:24:1614 Sep 2017 16:25:020:46
30ภาสินี ดวงใจ4514 Sep 2017 16:23:2914 Sep 2017 16:24:100:41
31ภาสินี ดวงใจ3514 Sep 2017 16:22:2614 Sep 2017 16:23:110:45
32pranee chayperm4514 Sep 2017 14:46:1714 Sep 2017 14:55:369:19
33trtf dger4513 Sep 2017 15:46:5513 Sep 2017 15:47:300:35
34พิชญ์กัญภัค เหรียญไกร101012 Sep 2017 23:11:2412 Sep 2017 23:13:221:58
35tunya sri4512 Sep 2017 18:23:5312 Sep 2017 18:24:380:45
36ศศิวิมล เหรียญไกร91012 Sep 2017 09:14:3312 Sep 2017 09:24:019:28
37สรัญญา โสภาลุน4510 Sep 2017 20:21:1410 Sep 2017 20:32:1010:56
38Sarayut Kangkarn559 Sep 2017 15:29:079 Sep 2017 15:30:511:44
39กันยารัตน์ มะลิหอม359 Sep 2017 11:15:419 Sep 2017 11:16:571:16
40นานา เก่ง10109 Sep 2017 10:23:469 Sep 2017 10:27:333:47
41ดวงกมล บรรลกสกสำ155 Sep 2017 21:26:285 Sep 2017 21:27:100:42
42Phurin Aumtham5529 Aug 2017 19:30:3229 Aug 2017 19:31:471:15
43สุพจน์ นามภักดี101022 Aug 2017 18:50:3022 Aug 2017 18:52:161:46
44สุพจน์ นามภักดี5522 Aug 2017 18:47:1022 Aug 2017 18:48:311:21
4512 11101019 Jul 2017 14:27:4119 Jul 2017 14:28:370:56
46nice 5555517 Jul 2017 21:35:0117 Jul 2017 21:37:082:7
47kiti pera2514 Jul 2017 09:25:0514 Jul 2017 09:25:280:23
48ooo tyu5511 Jul 2017 11:49:5211 Jul 2017 11:49:530:1
49ooo tyu5511 Jul 2017 11:49:2211 Jul 2017 11:49:230:1
50ooo tyu5511 Jul 2017 11:47:2411 Jul 2017 11:48:551:31
51ภาคภูมิ รักนาร101010 Jul 2017 09:41:3910 Jul 2017 09:45:013:22
52นางกิตติมาพร เถียรกระโทก556 Jul 2017 04:16:536 Jul 2017 04:17:541:1
53pachara sukyoi10102 Jul 2017 16:52:252 Jul 2017 16:53:431:18
54pachara sukyoi552 Jul 2017 16:48:312 Jul 2017 16:49:200:49
55อังศุมาลิน กองสมัคร3520 Jun 2017 14:11:5020 Jun 2017 14:13:251:35
56บุษยา ชูถม356 May 2017 01:24:146 May 2017 01:27:463:32
57ขวัญนรี อยู่เย็น3524 Apr 2017 04:15:3824 Apr 2017 05:00:2744:49
58มาลี น้อมใจ452 Mar 2017 19:30:162 Mar 2017 19:33:173:1
59กรา นต2516 Feb 2017 14:03:1816 Feb 2017 14:04:591:41
60กรา นต3516 Feb 2017 13:59:1316 Feb 2017 13:59:470:34
61กรา นต2516 Feb 2017 13:55:3016 Feb 2017 13:57:271:57
62เดี่้าเิ่าี้ ีนี่า่าี158 Feb 2017 19:29:088 Feb 2017 19:29:300:22
63สุทธิดา กาบ้า455 Feb 2017 13:33:485 Feb 2017 13:34:521:4
64สุทธิดา กาบ้า555 Feb 2017 13:32:355 Feb 2017 13:33:190:44
65สุทธิดา กาบ้า355 Feb 2017 13:30:205 Feb 2017 13:31:321:12
66สุทธิดา กาบ้า455 Feb 2017 13:12:185 Feb 2017 13:13:531:35
67Pariyachat Prakaimantrakul451 Feb 2017 13:01:241 Feb 2017 13:02:210:57
68รัชชานนท์ เที่ยงตรง5517 Jan 2017 20:15:4817 Jan 2017 20:16:541:6
69ธนภรณ์ สนธิพงษ์1512 Jan 2017 09:44:5312 Jan 2017 09:45:240:31
70ธนภรณ์ สนธิพงษ์3512 Jan 2017 09:44:2712 Jan 2017 09:44:450:18
71อารยา เทพบรรทม452 Dec 2016 11:17:082 Dec 2016 11:19:112:3
72vbvbvbb vbvbvb2516 Nov 2016 02:04:5216 Nov 2016 02:06:261:34
73vbvbvbb vbvbvb2516 Nov 2016 02:03:5116 Nov 2016 02:04:210:30
74vbvbvbb vbvbvb3516 Nov 2016 02:03:1316 Nov 2016 02:03:360:23
75vbvbvbb vbvbvb3516 Nov 2016 02:02:4016 Nov 2016 02:02:570:17
76vbvbvbb vbvbvb4516 Nov 2016 01:58:4416 Nov 2016 02:00:452:1
77นินนภา คำจริงจา5525 Sep 2016 14:08:4925 Sep 2016 14:12:433:54
78ส ว2530 Aug 2016 19:13:3130 Aug 2016 19:14:190:48
79ศุภนิดา แก้วดวงเล็ก61028 Jul 2016 01:22:0028 Jul 2016 01:24:132:13
80hh hhhf2514 Jul 2016 18:10:5114 Jul 2016 18:11:120:21
81Nuttida Pinitsasithorn61029 Sep 2015 18:14:0429 Sep 2015 18:16:562:52
82Nuttida Pinitsasithorn71029 Sep 2015 18:10:3429 Sep 2015 18:13:012:27
83Nuttida Pinitsasithorn61029 Sep 2015 18:08:0929 Sep 2015 18:09:341:25
84กำกำกก กำกำำก101023 Sep 2015 12:31:3523 Sep 2015 12:32:260:51
85นางสาวสุพรรษา อินพรม91029 Jun 2015 14:26:3829 Jun 2015 14:28:542:16
86ใหม่ สวย101010 Jun 2015 12:17:0910 Jun 2015 12:18:451:36
87ไไ พพ10107 May 2015 13:58:507 May 2015 14:01:152:25
88สุกัลดา กล้าหาญ9106 May 2015 15:37:246 May 2015 15:45:097:45
89p p0104 May 2015 11:46:174 May 2015 11:48:051:48
90อุมาพร มากมี8103 May 2015 20:39:473 May 2015 20:42:062:19
91ทัสสิกา ไตรพรม10102 May 2015 13:03:272 May 2015 13:03:320:5
92ทัสสิกา ไตรพรม10102 May 2015 13:00:242 May 2015 13:03:032:39
93ภัทรติยา พลอยพุ่ม7102 May 2015 09:03:052 May 2015 09:06:253:20
94สายขวัญ โตนนท์10101 May 2015 14:02:421 May 2015 14:06:223:40
95รตี มีนา91030 Apr 2015 11:16:2130 Apr 2015 11:17:511:30
96รตี มีนา101030 Apr 2015 11:13:0830 Apr 2015 11:15:512:43
97ศมนพรรณ เจริญ61028 Apr 2015 15:05:0628 Apr 2015 15:06:221:16
98้รน รน71028 Apr 2015 09:54:3428 Apr 2015 09:57:322:58
99คณาธิป แก้วมณี81023 Apr 2015 21:06:1723 Apr 2015 21:07:451:28
100Tipapan Nuchmee21023 Apr 2015 14:25:5823 Apr 2015 14:26:410:43
101ladda tona21023 Apr 2015 13:46:2923 Apr 2015 13:47:280:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713