สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85927 แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขนิษฐา เติมสุข101018 Sep 2017 17:01:5718 Sep 2017 17:02:240:27
2ขนิษฐา เติมสุข101018 Sep 2017 17:01:0218 Sep 2017 17:01:270:25
3ขนิษฐา เติมสุข101018 Sep 2017 17:00:2518 Sep 2017 17:00:570:32
4ขนิษฐา เติมสุข101018 Sep 2017 16:59:4918 Sep 2017 17:00:200:31
5ขนิษฐา เติมสุข91018 Sep 2017 16:58:5818 Sep 2017 16:59:410:43
6ขนิษฐา เติมสุข91018 Sep 2017 16:55:5018 Sep 2017 16:56:521:2
7อนุสรณ์ นครรัมย์41029 Oct 2016 16:06:4829 Oct 2016 16:10:343:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713