สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85397 ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุชาดา สนิทนิตย์101016 Sep 2017 19:07:2316 Sep 2017 19:08:461:23
2สุภนิดา เล็กสุนทร3106 Jul 2017 10:51:566 Jul 2017 10:53:491:53
3ณัฐพร อุปการะ3524 Oct 2016 09:49:1324 Oct 2016 09:51:282:15
4พัชรี จันเมียะ31010 Feb 2016 15:10:1110 Feb 2016 15:15:475:36
5ทักษพร บุญล้อม51010 Feb 2016 15:10:1210 Feb 2016 15:14:053:53
6ภานุมาศ สายเชื้อ51010 Feb 2016 15:10:1710 Feb 2016 15:13:573:40
7ทินกร ชัยชาติเจริญ3106 Feb 2016 13:02:086 Feb 2016 13:06:214:13
8นูรฮายาตี วาเด็ง71024 Jan 2016 20:46:1824 Jan 2016 20:49:052:47
9นูรฮายาตี วาเด็ง41024 Jan 2016 20:42:3524 Jan 2016 20:45:212:46
10สาวิตรี แอสยอน83010 Jan 2016 11:15:1510 Jan 2016 11:16:261:11
11ปิยพัชร์ กูลภัทรนิรันดร์0109 Jan 2016 18:19:439 Jan 2016 18:20:290:46
12กรชนก แก้วสุวรรณ์2109 Dec 2015 20:59:129 Dec 2015 21:04:515:39
13เกษศิรินทร์ ชุมภู51031 Oct 2015 14:29:1331 Oct 2015 14:43:1414:1
14กัตติกา วรรณะวิจิตร61020 Oct 2015 18:04:3220 Oct 2015 18:06:231:51
15กัตติกา วรรณะวิจิตร71020 Oct 2015 18:01:4020 Oct 2015 18:03:542:14
16กัตติกา วรรณะวิจิตร41020 Oct 2015 07:46:5020 Oct 2015 07:47:581:8
17กัตติกา วรรณะวิจิตร51020 Oct 2015 07:43:5820 Oct 2015 07:46:112:13
18กัตติกา วรรณะวิจิตร31020 Oct 2015 07:40:1620 Oct 2015 07:43:102:54
19กัตติกา วรรณะวิจิตร41020 Oct 2015 07:36:2420 Oct 2015 07:39:543:30
20อัจจิมา หนูพิมพ์ทอง51016 Oct 2015 11:23:2516 Oct 2015 11:24:020:37
21อดิศร นิยมรัตน์71011 Oct 2015 04:47:0711 Oct 2015 04:51:084:1
22อดิศร นิยมรัตน์41011 Oct 2015 04:36:4811 Oct 2015 04:44:237:35
23บุษกร พรหมศรี41010 Oct 2015 07:43:4110 Oct 2015 07:46:352:54
24สมฤทัย บุญศรีนุ้ย5109 Oct 2015 09:53:469 Oct 2015 09:59:385:52
25กานต์พิชชา ชูวงษ์7108 Oct 2015 16:06:348 Oct 2015 16:09:012:27
26นิจวิภา ฑีฆาวงค์8105 Oct 2015 20:33:2512:48
27นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:18:170:25
28นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:16:090:27
29นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:13:540:24
30นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:11:440:25
31นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:09:410:25
32นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:07:395:1
33อาซียะห์ ดอเลาะ4109 Sep 2015 21:29:449 Sep 2015 21:30:370:53
34ภูาณิศา ใจอินผล2108 Sep 2015 11:29:058 Sep 2015 11:32:133:8
35วิจิตรา สายไหม6101 Sep 2015 20:12:341 Sep 2015 20:15:162:42
36วิจิตรา สายไหม3101 Sep 2015 20:04:351 Sep 2015 20:08:153:40
37ด.ญ.เนตรนภา จันทร์อินทร์7101 Sep 2015 19:29:461 Sep 2015 19:34:024:16
3855 667105 Aug 2015 20:35:075 Aug 2015 20:36:251:18
39ใจแอน โนโน่21016 Jul 2015 11:27:0916 Jul 2015 11:29:542:45
40จักริน หงษ์น้อย81010 Jul 2015 18:06:5910 Jul 2015 18:11:254:26
41Prapatsorn Kaewnum4105 Jul 2015 15:50:375 Jul 2015 15:54:333:56
42บ้าบี๋ บู๋บ๋า13305 Jul 2015 15:28:585 Jul 2015 15:32:173:19
43หำกพดเ้่ 86+56+5163029 Jun 2015 21:24:2829 Jun 2015 21:24:400:12
44สุนิศา อาริภู61022 Jun 2015 16:05:0522 Jun 2015 16:07:582:53
45แมว เหมี่ยว52014 Jun 2015 02:27:5414 Jun 2015 02:28:300:36
46นงลักษณ์ ประจวบสุข31010 Jun 2015 00:54:4210 Jun 2015 00:55:110:29
47สวย สวย61026 May 2015 19:24:0826 May 2015 19:24:270:19
48บาส จงรัก31013 May 2015 23:46:0113 May 2015 23:49:503:49
49สันติ สุวามิน51012 May 2015 11:29:1712 May 2015 11:31:582:41
50นายบัณฑิต เผ่าศรีไชย31023 Apr 2015 20:54:1423 Apr 2015 20:55:271:13
51ตาต้า บ้าบอ11019 Apr 2015 11:58:4519 Apr 2015 12:00:031:18
52ตาต้า บ้าบอ31019 Apr 2015 11:52:0619 Apr 2015 11:56:594:53
53Hjk Gbj5108 Apr 2015 20:14:468 Apr 2015 20:17:192:33
54ธนวัฒน์ โสภา5107 Apr 2015 09:53:417 Apr 2015 10:03:329:51
55ปาตีเมาะ ลอเด็ง5105 Apr 2015 10:26:595 Apr 2015 10:33:256:26
56ปาตีเมาะ ลอเด็ง6105 Apr 2015 10:20:095 Apr 2015 10:26:246:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713