สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85397 ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุภนิดา เล็กสุนทร3106 Jul 2017 10:51:566 Jul 2017 10:53:491:53
2ณัฐพร อุปการะ3524 Oct 2016 09:49:1324 Oct 2016 09:51:282:15
3พัชรี จันเมียะ31010 Feb 2016 15:10:1110 Feb 2016 15:15:475:36
4ทักษพร บุญล้อม51010 Feb 2016 15:10:1210 Feb 2016 15:14:053:53
5ภานุมาศ สายเชื้อ51010 Feb 2016 15:10:1710 Feb 2016 15:13:573:40
6ทินกร ชัยชาติเจริญ3106 Feb 2016 13:02:086 Feb 2016 13:06:214:13
7นูรฮายาตี วาเด็ง71024 Jan 2016 20:46:1824 Jan 2016 20:49:052:47
8นูรฮายาตี วาเด็ง41024 Jan 2016 20:42:3524 Jan 2016 20:45:212:46
9สาวิตรี แอสยอน83010 Jan 2016 11:15:1510 Jan 2016 11:16:261:11
10ปิยพัชร์ กูลภัทรนิรันดร์0109 Jan 2016 18:19:439 Jan 2016 18:20:290:46
11กรชนก แก้วสุวรรณ์2109 Dec 2015 20:59:129 Dec 2015 21:04:515:39
12เกษศิรินทร์ ชุมภู51031 Oct 2015 14:29:1331 Oct 2015 14:43:1414:1
13กัตติกา วรรณะวิจิตร61020 Oct 2015 18:04:3220 Oct 2015 18:06:231:51
14กัตติกา วรรณะวิจิตร71020 Oct 2015 18:01:4020 Oct 2015 18:03:542:14
15กัตติกา วรรณะวิจิตร41020 Oct 2015 07:46:5020 Oct 2015 07:47:581:8
16กัตติกา วรรณะวิจิตร51020 Oct 2015 07:43:5820 Oct 2015 07:46:112:13
17กัตติกา วรรณะวิจิตร31020 Oct 2015 07:40:1620 Oct 2015 07:43:102:54
18กัตติกา วรรณะวิจิตร41020 Oct 2015 07:36:2420 Oct 2015 07:39:543:30
19อัจจิมา หนูพิมพ์ทอง51016 Oct 2015 11:23:2516 Oct 2015 11:24:020:37
20อดิศร นิยมรัตน์71011 Oct 2015 04:47:0711 Oct 2015 04:51:084:1
21อดิศร นิยมรัตน์41011 Oct 2015 04:36:4811 Oct 2015 04:44:237:35
22บุษกร พรหมศรี41010 Oct 2015 07:43:4110 Oct 2015 07:46:352:54
23สมฤทัย บุญศรีนุ้ย5109 Oct 2015 09:53:469 Oct 2015 09:59:385:52
24กานต์พิชชา ชูวงษ์7108 Oct 2015 16:06:348 Oct 2015 16:09:012:27
25นิจวิภา ฑีฆาวงค์8105 Oct 2015 20:33:2512:48
26นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:18:170:25
27นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:16:090:27
28นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:13:540:24
29นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:11:440:25
30นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:09:410:25
31นิจวิภา ฑีฆาวงค์4105 Oct 2015 20:07:395:1
32อาซียะห์ ดอเลาะ4109 Sep 2015 21:29:449 Sep 2015 21:30:370:53
33ภูาณิศา ใจอินผล2108 Sep 2015 11:29:058 Sep 2015 11:32:133:8
34วิจิตรา สายไหม6101 Sep 2015 20:12:341 Sep 2015 20:15:162:42
35วิจิตรา สายไหม3101 Sep 2015 20:04:351 Sep 2015 20:08:153:40
36ด.ญ.เนตรนภา จันทร์อินทร์7101 Sep 2015 19:29:461 Sep 2015 19:34:024:16
3755 667105 Aug 2015 20:35:075 Aug 2015 20:36:251:18
38ใจแอน โนโน่21016 Jul 2015 11:27:0916 Jul 2015 11:29:542:45
39จักริน หงษ์น้อย81010 Jul 2015 18:06:5910 Jul 2015 18:11:254:26
40Prapatsorn Kaewnum4105 Jul 2015 15:50:375 Jul 2015 15:54:333:56
41บ้าบี๋ บู๋บ๋า13305 Jul 2015 15:28:585 Jul 2015 15:32:173:19
42หำกพดเ้่ 86+56+5163029 Jun 2015 21:24:2829 Jun 2015 21:24:400:12
43สุนิศา อาริภู61022 Jun 2015 16:05:0522 Jun 2015 16:07:582:53
44แมว เหมี่ยว52014 Jun 2015 02:27:5414 Jun 2015 02:28:300:36
45นงลักษณ์ ประจวบสุข31010 Jun 2015 00:54:4210 Jun 2015 00:55:110:29
46สวย สวย61026 May 2015 19:24:0826 May 2015 19:24:270:19
47บาส จงรัก31013 May 2015 23:46:0113 May 2015 23:49:503:49
48สันติ สุวามิน51012 May 2015 11:29:1712 May 2015 11:31:582:41
49นายบัณฑิต เผ่าศรีไชย31023 Apr 2015 20:54:1423 Apr 2015 20:55:271:13
50ตาต้า บ้าบอ11019 Apr 2015 11:58:4519 Apr 2015 12:00:031:18
51ตาต้า บ้าบอ31019 Apr 2015 11:52:0619 Apr 2015 11:56:594:53
52Hjk Gbj5108 Apr 2015 20:14:468 Apr 2015 20:17:192:33
53ธนวัฒน์ โสภา5107 Apr 2015 09:53:417 Apr 2015 10:03:329:51
54ปาตีเมาะ ลอเด็ง5105 Apr 2015 10:26:595 Apr 2015 10:33:256:26
55ปาตีเมาะ ลอเด็ง6105 Apr 2015 10:20:095 Apr 2015 10:26:246:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713