สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 79526 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิตยา ปานหงษ์81028 Jul 2016 20:13:0328 Jul 2016 20:13:490:46
2mu sic81024 Jul 2016 03:18:0424 Jul 2016 03:19:151:11
3mu sic91024 Jul 2016 03:16:2324 Jul 2016 03:17:591:36
4นางสาวฐิติยาภรณ์ ขอสุข172027 May 2016 15:54:4027 May 2016 15:55:000:20
5เทวกร ขวัญสันเทียะ101022 Apr 2016 03:48:2522 Apr 2016 03:49:561:31
6เทวกร ขวัญสันเทียะ91022 Apr 2016 03:45:2422 Apr 2016 03:48:132:49
7ชินานันท์ เสาวโชติ51022 Apr 2016 03:45:5522 Apr 2016 03:47:311:36
8Thidarat Wilaisin16207 Apr 2016 21:02:347 Apr 2016 21:05:363:2
9ปฏิวัติ ตรีกุล81022 Mar 2016 13:29:3422 Mar 2016 13:33:173:43


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713