สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 79526 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ทักษพร ทะวะดี71017 Feb 2018 13:27:0217 Feb 2018 13:27:590:57
2ณัฐภูมิ เครือราษฎร์ 81024 Oct 2017 10:34:2324 Oct 2017 10:35:070:44
3ณัฐภูมิ เครือราษฎร์ 81024 Oct 2017 10:33:1524 Oct 2017 10:34:060:51
4ณัฐภูมิ เครือราษฎร์ 71024 Oct 2017 10:27:4824 Oct 2017 10:32:454:57
5เเมว น่ารัก71024 Oct 2017 00:01:2324 Oct 2017 00:04:082:45
6นิตยา ปานหงษ์81028 Jul 2016 20:13:0328 Jul 2016 20:13:490:46
7mu sic81024 Jul 2016 03:18:0424 Jul 2016 03:19:151:11
8mu sic91024 Jul 2016 03:16:2324 Jul 2016 03:17:591:36
9นางสาวฐิติยาภรณ์ ขอสุข172027 May 2016 15:54:4027 May 2016 15:55:000:20
10เทวกร ขวัญสันเทียะ101022 Apr 2016 03:48:2522 Apr 2016 03:49:561:31
11เทวกร ขวัญสันเทียะ91022 Apr 2016 03:45:2422 Apr 2016 03:48:132:49
12ชินานันท์ เสาวโชติ51022 Apr 2016 03:45:5522 Apr 2016 03:47:311:36
13Thidarat Wilaisin16207 Apr 2016 21:02:347 Apr 2016 21:05:363:2
14ปฏิวัติ ตรีกุล81022 Mar 2016 13:29:3422 Mar 2016 13:33:173:43


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713