สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78684 O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิรภาภรณ์ เชิงหอม61019 Apr 2017 15:06:1119 Apr 2017 15:09:513:40
2เอเออ ยอ2103 Feb 2017 11:20:173 Feb 2017 11:20:540:37
3นิชดา มนตรี2531 Jan 2017 20:29:5831 Jan 2017 20:31:401:42
4้่ัาาำาดก ก่้ั่าีาพ31030 Jan 2017 00:27:0730 Jan 2017 00:27:250:18
5ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:35:5311 Jan 2017 22:36:090:16
6ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:35:1911 Jan 2017 22:35:360:17
7ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:34:3211 Jan 2017 22:34:420:10
8ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:33:4511 Jan 2017 22:33:560:11
9ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:33:0811 Jan 2017 22:33:300:22
10ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:32:3711 Jan 2017 22:32:380:1
11ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:31:3811 Jan 2017 22:31:530:15
12ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:30:4411 Jan 2017 22:31:160:32
13ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:29:5111 Jan 2017 22:30:040:13
14ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:28:5711 Jan 2017 22:29:210:24
15ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:28:1511 Jan 2017 22:28:340:19
16ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:26:3011 Jan 2017 22:27:210:51
17ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:25:2011 Jan 2017 22:25:440:24
18ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:5711 Jan 2017 22:24:580:1
19ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:3511 Jan 2017 22:24:360:1
20ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:2011 Jan 2017 22:24:210:1
21ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:4011 Jan 2017 22:23:520:12
22ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:2411 Jan 2017 22:23:240:0
23ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:0811 Jan 2017 22:23:090:1
24ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:22:5411 Jan 2017 22:22:540:0
25ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:22:3211 Jan 2017 22:22:320:0
26ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:19:4711 Jan 2017 22:22:182:31
27ชนกนันท์ มีน้อย3102 Jan 2017 22:01:452 Jan 2017 22:05:003:15
28สุภาวดี บรรณบดี51031 Oct 2016 21:52:5031 Oct 2016 21:53:020:12
29tryryrtuty erytruyrturtu2528 Jul 2016 11:53:2228 Jul 2016 11:53:350:13
30tryryrtuty erytruyrturtu0528 Jul 2016 11:52:5328 Jul 2016 11:53:160:23
31tryryrtuty erytruyrturtu1528 Jul 2016 11:52:2528 Jul 2016 11:52:410:16
32tryryrtuty erytruyrturtu0528 Jul 2016 11:52:0728 Jul 2016 11:52:180:11
33tryryrtuty erytruyrturtu1528 Jul 2016 11:50:5028 Jul 2016 11:51:060:16
34นารี ผู้หญิง91021 Jul 2016 20:56:4721 Jul 2016 20:59:483:1
35เด็กหญิงน้ำเพชร นักลำทอง10109 Jul 2016 17:39:169 Jul 2016 17:47:117:55
36สุธิดา แก้วมณี61018 May 2016 15:09:1818 May 2016 15:10:571:39
37พิชญาวี จั่นขุนทด51020 Mar 2016 22:56:1420 Mar 2016 23:03:567:42
38- -21029 Feb 2016 19:45:5829 Feb 2016 19:46:360:38
39พรนิภา เตยหอม41027 Feb 2016 21:57:1327 Feb 2016 21:57:200:7
40ด.ญ จันทกานต์ ขันทะสีมา51027 Feb 2016 00:25:2727 Feb 2016 00:30:295:2
41จิต คะ71026 Feb 2016 18:56:3426 Feb 2016 19:00:354:1
42นกน้อย สมาทอง51026 Feb 2016 17:16:3026 Feb 2016 17:18:061:36
43นกน้อย สมาทอง51026 Feb 2016 17:10:0626 Feb 2016 17:16:286:22
44วรุณพันธ นุ่มสวัสดิ์71026 Feb 2016 14:26:3926 Feb 2016 14:28:281:49
45วรุณพันธ นุ่มสวัสดิ์31026 Feb 2016 14:22:2426 Feb 2016 14:26:213:57
46ปณิภัทร บุษรา71025 Feb 2016 20:35:4725 Feb 2016 20:37:171:30
47ปณิภัทร บุษรา61025 Feb 2016 20:29:0725 Feb 2016 20:34:225:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713