สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78684 O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ส ส101030 Dec 2017 17:26:1430 Dec 2017 17:27:050:51
2ส ส71030 Dec 2017 17:18:3130 Dec 2017 17:19:341:3
3ส ส51030 Dec 2017 17:02:1630 Dec 2017 17:05:333:17
4safas sadasd11025 Dec 2017 15:34:2325 Dec 2017 15:34:430:20
5fafafaf safasf31024 Dec 2017 12:08:2224 Dec 2017 12:08:460:24
6fafafaf safasf11024 Dec 2017 11:59:1724 Dec 2017 11:59:380:21
7ปิยฉัตร ใจตรง9104 Dec 2017 18:17:264 Dec 2017 18:18:130:47
8ปิยฉัตร ใจตรง8104 Dec 2017 18:15:244 Dec 2017 18:16:521:28
9ปิยฉัตร ใจตรง6104 Dec 2017 18:12:104 Dec 2017 18:14:352:25
10ปิยฉัตร ใจตรง3104 Dec 2017 18:03:574 Dec 2017 18:10:146:17
11อรพิน แซ่ลี้11020 Nov 2017 19:30:0320 Nov 2017 19:35:485:45
12อรพิน แซ่ลี้31020 Nov 2017 19:25:4920 Nov 2017 19:27:461:57
13ณัฐภูมิ เครือราษฎร์ 71024 Oct 2017 15:45:0824 Oct 2017 15:47:092:1
14กรกนก สังข์ชัย61019 Oct 2017 10:02:2519 Oct 2017 10:03:491:24
15สุวรรณี ซื่อเสมอ11022 Sep 2017 09:54:0422 Sep 2017 09:54:310:27
16จิรภาภรณ์ เชิงหอม61019 Apr 2017 15:06:1119 Apr 2017 15:09:513:40
17เอเออ ยอ2103 Feb 2017 11:20:173 Feb 2017 11:20:540:37
18นิชดา มนตรี2531 Jan 2017 20:29:5831 Jan 2017 20:31:401:42
19้่ัาาำาดก ก่้ั่าีาพ31030 Jan 2017 00:27:0730 Jan 2017 00:27:250:18
20ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:35:5311 Jan 2017 22:36:090:16
21ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:35:1911 Jan 2017 22:35:360:17
22ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:34:3211 Jan 2017 22:34:420:10
23ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:33:4511 Jan 2017 22:33:560:11
24ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:33:0811 Jan 2017 22:33:300:22
25ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:32:3711 Jan 2017 22:32:380:1
26ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:31:3811 Jan 2017 22:31:530:15
27ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:30:4411 Jan 2017 22:31:160:32
28ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:29:5111 Jan 2017 22:30:040:13
29ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:28:5711 Jan 2017 22:29:210:24
30ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:28:1511 Jan 2017 22:28:340:19
31ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:26:3011 Jan 2017 22:27:210:51
32ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:25:2011 Jan 2017 22:25:440:24
33ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:5711 Jan 2017 22:24:580:1
34ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:3511 Jan 2017 22:24:360:1
35ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:24:2011 Jan 2017 22:24:210:1
36ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:4011 Jan 2017 22:23:520:12
37ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:2411 Jan 2017 22:23:240:0
38ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:23:0811 Jan 2017 22:23:090:1
39ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:22:5411 Jan 2017 22:22:540:0
40ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:22:3211 Jan 2017 22:22:320:0
41ณัฐธีนี นวลเอียด51011 Jan 2017 22:19:4711 Jan 2017 22:22:182:31
42ชนกนันท์ มีน้อย3102 Jan 2017 22:01:452 Jan 2017 22:05:003:15
43สุภาวดี บรรณบดี51031 Oct 2016 21:52:5031 Oct 2016 21:53:020:12
44tryryrtuty erytruyrturtu2528 Jul 2016 11:53:2228 Jul 2016 11:53:350:13
45tryryrtuty erytruyrturtu0528 Jul 2016 11:52:5328 Jul 2016 11:53:160:23
46tryryrtuty erytruyrturtu1528 Jul 2016 11:52:2528 Jul 2016 11:52:410:16
47tryryrtuty erytruyrturtu0528 Jul 2016 11:52:0728 Jul 2016 11:52:180:11
48tryryrtuty erytruyrturtu1528 Jul 2016 11:50:5028 Jul 2016 11:51:060:16
49นารี ผู้หญิง91021 Jul 2016 20:56:4721 Jul 2016 20:59:483:1
50เด็กหญิงน้ำเพชร นักลำทอง10109 Jul 2016 17:39:169 Jul 2016 17:47:117:55
51สุธิดา แก้วมณี61018 May 2016 15:09:1818 May 2016 15:10:571:39
52พิชญาวี จั่นขุนทด51020 Mar 2016 22:56:1420 Mar 2016 23:03:567:42
53- -21029 Feb 2016 19:45:5829 Feb 2016 19:46:360:38
54พรนิภา เตยหอม41027 Feb 2016 21:57:1327 Feb 2016 21:57:200:7
55ด.ญ จันทกานต์ ขันทะสีมา51027 Feb 2016 00:25:2727 Feb 2016 00:30:295:2
56จิต คะ71026 Feb 2016 18:56:3426 Feb 2016 19:00:354:1
57นกน้อย สมาทอง51026 Feb 2016 17:16:3026 Feb 2016 17:18:061:36
58นกน้อย สมาทอง51026 Feb 2016 17:10:0626 Feb 2016 17:16:286:22
59วรุณพันธ นุ่มสวัสดิ์71026 Feb 2016 14:26:3926 Feb 2016 14:28:281:49
60วรุณพันธ นุ่มสวัสดิ์31026 Feb 2016 14:22:2426 Feb 2016 14:26:213:57
61ปณิภัทร บุษรา71025 Feb 2016 20:35:4725 Feb 2016 20:37:171:30
62ปณิภัทร บุษรา61025 Feb 2016 20:29:0725 Feb 2016 20:34:225:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713