สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76877 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิชชาภรณ์ ศรคำ91027 Jun 2017 19:01:3327 Jun 2017 19:03:131:40
2ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:57:3118 Jun 2017 09:57:330:2
3ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:56:5218 Jun 2017 09:56:540:2
4ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:56:1018 Jun 2017 09:56:110:1
5ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:55:3118 Jun 2017 09:55:320:1
6ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:54:5218 Jun 2017 09:54:530:1
7ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:54:1218 Jun 2017 09:54:130:1
8ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:53:3118 Jun 2017 09:53:330:2
9ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:52:5018 Jun 2017 09:52:510:1
10ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:52:0718 Jun 2017 09:52:080:1
11ไม่บอก เสือกจัง101018 Jun 2017 09:46:5218 Jun 2017 09:51:094:17
12พรนภา เติมวงศ์71011 Jun 2017 10:43:3811 Jun 2017 10:43:390:1
13พรนภา เติมวงศ์71011 Jun 2017 10:43:0111 Jun 2017 10:43:030:2
14พรนภา เติมวงศ์71011 Jun 2017 10:42:2411 Jun 2017 10:42:250:1
15พรนภา เติมวงศ์71011 Jun 2017 10:41:4511 Jun 2017 10:41:460:1
16พรนภา เติมวงศ์71011 Jun 2017 10:38:4111 Jun 2017 10:41:092:28
17ยุทธ ชูทิพย์8101 Jun 2017 06:47:221 Jun 2017 06:47:580:36
18ยุทธ ชูทิพย์8101 Jun 2017 06:44:321 Jun 2017 06:46:452:13
19ยุทธ ชูทิพย์8101 Jun 2017 06:43:171 Jun 2017 06:43:460:29
20ยุทธ ชูทิพย์9101 Jun 2017 06:41:551 Jun 2017 06:42:340:39
21ยุทธ ชูทิพย์6101 Jun 2017 06:36:191 Jun 2017 06:37:080:49
22ยุทธ ชูทิพย์5101 Jun 2017 06:34:241 Jun 2017 06:35:080:44
23ยุทธ ชูทิพย์5101 Jun 2017 06:33:521 Jun 2017 06:33:530:1
24ยุทธ ชูทิพย์5101 Jun 2017 06:31:511 Jun 2017 06:33:221:31
25แว่น รัตนา31018 Apr 2017 22:27:3718 Apr 2017 22:27:560:19
26แว่น รัตนา41018 Apr 2017 22:26:4418 Apr 2017 22:27:240:40
27แว่น รัตนา41018 Apr 2017 22:26:0718 Apr 2017 22:26:330:26
28แว่น รัตนา31018 Apr 2017 22:25:4618 Apr 2017 22:25:550:9
29แว่น รัตนา21018 Apr 2017 22:11:5718 Apr 2017 22:25:3513:38
30แว่น รัตนา31018 Apr 2017 22:09:5418 Apr 2017 22:11:131:19
31อรพลิน เพชรชิต101027 Feb 2017 21:40:0527 Feb 2017 21:40:300:25
32ธมลวรรณ สมบัติ31017 Feb 2017 10:56:3417 Feb 2017 10:57:180:44
33ธมลวรรณ สมบัติ21017 Feb 2017 10:54:2517 Feb 2017 10:54:490:24
34ธมลวรรณ สมบัติ31017 Feb 2017 10:53:1517 Feb 2017 10:53:400:25
35ธมลวรรณ สมบัติ11017 Feb 2017 10:51:0817 Feb 2017 10:51:430:35
36ธมลวรรณ สมบัติ11017 Feb 2017 10:49:3917 Feb 2017 10:50:200:41
37ธมลวรรณ สมบัติ11017 Feb 2017 10:48:2317 Feb 2017 10:48:510:28
38แหวน แหวน41016 Feb 2017 09:11:5616 Feb 2017 09:11:580:2
39แหวน แหวน41016 Feb 2017 09:10:2916 Feb 2017 09:10:490:20
40แหวน แหวน41016 Feb 2017 09:09:5016 Feb 2017 09:09:510:1
41แหวน แหวน41016 Feb 2017 09:09:0916 Feb 2017 09:09:100:1
42แหวน แหวน41016 Feb 2017 09:07:0816 Feb 2017 09:08:291:21
43ธัญชนก ศิลารักษ์41015 Feb 2017 13:02:1015 Feb 2017 13:03:411:31
44ปณิตา บุญพิมพ์31015 Feb 2017 13:00:3515 Feb 2017 13:01:050:30
45gh fgh91015 Feb 2017 12:33:0515 Feb 2017 12:37:544:49
46gh fgh01015 Feb 2017 12:28:4515 Feb 2017 12:32:073:22
47แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:40:4015 Feb 2017 11:40:420:2
48แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:39:1515 Feb 2017 11:39:170:2
49แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:37:5115 Feb 2017 11:38:310:40
50gh fgh31015 Feb 2017 11:27:4315 Feb 2017 11:36:418:58
51แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:36:3415 Feb 2017 11:36:350:1
52แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:35:4815 Feb 2017 11:35:500:2
53แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:33:5815 Feb 2017 11:35:001:2
54แหวน แหวน11015 Feb 2017 11:32:2315 Feb 2017 11:32:570:34
55gh fgh41015 Feb 2017 11:24:5715 Feb 2017 11:25:450:48
56gh fgh41015 Feb 2017 10:33:0015 Feb 2017 10:33:360:36
57gh fgh41015 Feb 2017 10:23:0715 Feb 2017 10:28:595:52
58เด็กหญิงปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 17:54:248 Feb 2017 17:54:250:1
59เด็กหญิงปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 17:53:498 Feb 2017 17:53:500:1
60เด็กหญิงปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 17:53:158 Feb 2017 17:53:160:1
61ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 17:51:318 Feb 2017 17:52:411:10
62ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:44:208 Feb 2017 14:44:550:35
63ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:41:358 Feb 2017 14:42:140:39
64ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:38:438 Feb 2017 14:39:300:47
65ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:37:258 Feb 2017 14:37:550:30
66ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:35:378 Feb 2017 14:36:090:32
67ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:33:328 Feb 2017 14:33:330:1
68ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:32:508 Feb 2017 14:32:550:5
69ปนัดดา ชังสกุล7108 Feb 2017 14:30:218 Feb 2017 14:31:401:19
70ปนัดดา ชังสกุล8108 Feb 2017 14:26:218 Feb 2017 14:28:051:44
71นางสาวศศิธร ศุภรา7102 Feb 2017 20:03:132 Feb 2017 20:04:441:31
72นางสาวศศิธร ศุภรา6102 Feb 2017 20:01:592 Feb 2017 20:02:320:33
73นางสาวศศิธร ศุภรา6102 Feb 2017 19:57:502 Feb 2017 19:58:521:2
74วิไลลักษณื ไทยสม21017 Jan 2017 10:01:3717 Jan 2017 10:02:160:39
75กัญญากรณ์ นากปัด101018 Dec 2016 13:39:4918 Dec 2016 13:40:460:57
76นัฐฐินันท์ เข็มพันธ์5107 Dec 2016 17:18:217 Dec 2016 17:19:571:36
77นัฐฐินันท์ เข็มพันธ์4107 Dec 2016 17:15:267 Dec 2016 17:17:021:36
78นัฐฐินันท์ เข็มพันธ์5107 Dec 2016 17:13:487 Dec 2016 17:14:250:37
79Namphet Manee101015 Nov 2016 22:28:4815 Nov 2016 22:29:551:7
80Namphet Manee101015 Nov 2016 22:26:4515 Nov 2016 22:28:121:27
81กนกวรรณ สังข์ทอง10105 Nov 2016 14:02:395 Nov 2016 14:04:371:58
82อเนชา สุขมาก555 Nov 2016 11:41:385 Nov 2016 11:42:360:58
83อเนชา สุขมาก9105 Nov 2016 11:33:315 Nov 2016 11:39:265:55
84กุสุมา สีขาว5106 Aug 2016 17:32:096 Aug 2016 17:34:041:55
85กุสุมา สีขาว5106 Aug 2016 17:31:096 Aug 2016 17:31:360:27
86วัชราภรณ์ คำมา1527 Jul 2016 21:45:2127 Jul 2016 21:46:050:44
87วัชราภรณ์ คำมา0527 Jul 2016 21:44:3327 Jul 2016 21:45:100:37
88อนุชิต จินดาพล31027 Jul 2016 09:14:2127 Jul 2016 09:15:341:13
89อนุชิต จินดาพล31027 Jul 2016 09:12:5827 Jul 2016 09:14:061:8
90อนุชิต จินดาพล31027 Jul 2016 09:11:1527 Jul 2016 09:12:441:29
91นครินทร์ โยธาทัพ41026 Jul 2016 15:19:4426 Jul 2016 15:20:310:47
92นครินทร์ โยธาทัพ61026 Jul 2016 15:17:5726 Jul 2016 15:18:591:2
93นครินทร์ โยธาทัพ51026 Jul 2016 15:14:3026 Jul 2016 15:16:482:18
94ศุภวิชญ์ นนทะศรี10106 Jun 2016 17:34:406 Jun 2016 17:36:221:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713