สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76652 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนกกาญจน์ เถาทอง81011 Nov 2017 09:42:0311 Nov 2017 09:42:220:19
2เพชรดา เพิดภูเขียว81012 Sep 2017 10:20:2412 Sep 2017 10:22:552:31
3เพชรดา เพิดภูเขียว81012 Sep 2017 10:16:0012 Sep 2017 10:19:263:26
4ชลธิชา เหล็มกาศ031 Aug 2017 09:43:3531 Aug 2017 09:46:072:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713