สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76182 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นัฐวุฒิ สุดทองคง51013 Apr 2017 21:37:5313 Apr 2017 21:45:548:1
2ทัศนีย์ พันธุนะ41026 Aug 2016 13:22:4626 Aug 2016 13:23:240:38
3ทัศนีย์ พันธุนะ31026 Aug 2016 13:20:4626 Aug 2016 13:21:591:13
4อามา มาเยอะ1101 Jul 2016 14:11:001 Jul 2016 14:12:401:40
5เนตรนภา พาสีชา3105 Mar 2016 18:16:145 Mar 2016 18:16:370:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713