สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75987 ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สาวิตรี ดีมา4104 Nov 2017 16:23:264 Nov 2017 16:25:332:7
2กสิณพจน์ สุระภา41023 Sep 2017 10:16:0523 Sep 2017 10:17:151:10
3ภูมินทร์ ทองแก้ว31012 Sep 2017 15:26:0312 Sep 2017 15:27:131:10
4ธาราทิพย์ คำกุ้ง41017 Apr 2017 22:31:4217 Apr 2017 22:33:011:19
5Tharathip Khamkung11017 Apr 2017 14:33:2617 Apr 2017 14:35:302:4
6ภคินี เจริญลาภ026 Jan 2017 11:03:0926 Jan 2017 11:03:230:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713