สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75653 การคัดลายมือ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.9048 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รันทิดา สอสกุล5517 Jul 2018 14:02:5817 Jul 2018 14:03:220:24
2ด.ช.วรุตน์ วงษ์กันยา3515 Jul 2018 21:13:4415 Jul 2018 21:14:370:53
3ด.ช.วรุตน์ วงษ์กันยา2515 Jul 2018 21:11:2415 Jul 2018 21:13:362:12
4มาลี สายวัน71014 Jul 2018 23:38:0014 Jul 2018 23:40:542:54
5มาลี สายวัน61014 Jul 2018 23:29:0014 Jul 2018 23:31:262:26
6ลอง ลอง101014 Jul 2018 16:15:4214 Jul 2018 16:16:200:38
7โม เมย์0513 Jul 2018 01:38:0613 Jul 2018 01:39:371:31
8โม เมย์1513 Jul 2018 01:35:4413 Jul 2018 01:37:211:37
9จิราภรณ์ เกษสกุล3512 Jul 2018 18:26:5712 Jul 2018 18:28:001:3
10จันทรา เลิสอภิวารเมธาพาณิชยการ91011 Jul 2018 21:13:4911 Jul 2018 21:13:590:10
11จันทรา เลิสอภิวารเมธาพาณิชยการณ์91011 Jul 2018 21:12:2211 Jul 2018 21:12:590:37
12จันทรา เลิสอภิวารเมธาพาณิชยการณ์3511 Jul 2018 21:10:1611 Jul 2018 21:11:231:7
13จันทิรา เวียงจันทร์71011 Jul 2018 14:24:0311 Jul 2018 14:25:151:12
14aa aa3103 Jul 2018 21:47:463 Jul 2018 21:49:221:36
15aa aa153 Jul 2018 21:47:103 Jul 2018 21:47:330:23
16ด.ญ.ปณิดา มั่นคง4102 Jul 2018 18:33:572 Jul 2018 18:35:541:57
17นิภาพร ทองพลับ7101 Jul 2018 23:26:221 Jul 2018 23:28:201:58
18พินพร แก้วจันทร์5101 Jul 2018 23:24:421 Jul 2018 23:25:571:15
19พินพร แก้วจันทร์6101 Jul 2018 23:21:241 Jul 2018 23:22:381:14
20สมร สุภาพ6101 Jul 2018 00:35:491 Jul 2018 00:37:351:46
21สมร สุภาพ351 Jul 2018 00:33:151 Jul 2018 00:35:222:7
22นริศรา รังษี4529 Jun 2018 12:42:5329 Jun 2018 12:43:350:42
23นริศรา รังษี4529 Jun 2018 12:40:1529 Jun 2018 12:42:392:24
24นิรมล คนดี3528 Jun 2018 23:18:1028 Jun 2018 23:19:531:43
25สมหมาย ดีงาม101023 Jun 2018 12:19:2323 Jun 2018 12:19:360:13
26สมหมาย ดีงาม91023 Jun 2018 12:19:0923 Jun 2018 12:19:190:10
27สมหมาย ดีงาม91023 Jun 2018 12:18:5423 Jun 2018 12:19:040:10
28สมหมาย ดีงาม91023 Jun 2018 12:18:0123 Jun 2018 12:18:460:45
29สมหมาย ดีงาม81023 Jun 2018 12:17:2523 Jun 2018 12:17:530:28
30สมหมาย ดีงาม61023 Jun 2018 12:16:4123 Jun 2018 12:17:090:28
31ชนิภรณ์ ปิ่นใจ51018 Jun 2018 19:57:5918 Jun 2018 19:59:381:39
32คิริกายะ คาสึโตะ3518 Jun 2018 18:42:5718 Jun 2018 18:43:560:59
33นสา เรานาส2513 Jun 2018 21:54:2113 Jun 2018 21:55:341:13
34พรรณพร เดชศรี71030 May 2018 20:22:0030 May 2018 20:22:110:11
35พรรณพร เดชศรี61030 May 2018 20:15:5030 May 2018 20:18:513:1
36อภิญญา ชมภูแสง4104 May 2018 20:00:524 May 2018 20:02:572:5
37อภิญญา ชมภูแสง354 May 2018 19:59:474 May 2018 20:00:370:50
38อภิญญา ชมภูแสง454 May 2018 19:58:044 May 2018 19:59:221:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713