สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 69724 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รุจิกร แก้วสุวรรณ81011 Nov 2017 10:02:5311 Nov 2017 10:02:570:4
2รุจิกร แก้วสุวรรณ81011 Nov 2017 09:54:5411 Nov 2017 10:00:596:5
3กนกกาญจน์ เถาทอง71011 Nov 2017 09:56:0011 Nov 2017 10:00:564:56
4วนัฐฐา ถนอมวงค์7109 Nov 2016 20:07:589 Nov 2016 20:08:400:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713