สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 69469 ความรู้ทั่วไปสัสดี1011
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วรวิทย์ สุขยา9105 Nov 2016 23:39:315 Nov 2016 23:41:492:18
2วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:38:465 Nov 2016 23:39:120:26
3วรวิทย์ สุขยา9105 Nov 2016 23:37:315 Nov 2016 23:38:200:49
4วรวิทย์ สุขยา9105 Nov 2016 23:35:275 Nov 2016 23:37:071:40
5วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:34:205 Nov 2016 23:35:090:49
6วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:33:475 Nov 2016 23:34:050:18
7วรวิทย์ สุขยา9105 Nov 2016 23:31:575 Nov 2016 23:33:101:13
8วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:30:385 Nov 2016 23:31:320:54
9วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:28:375 Nov 2016 23:29:360:59
10วรวิทย์ สุขยา9105 Nov 2016 23:24:495 Nov 2016 23:27:543:5
11วรวิทย์ สุขยา8105 Nov 2016 23:20:055 Nov 2016 23:24:314:26
12วรวิทย์ สุขยา7105 Nov 2016 23:17:485 Nov 2016 23:19:401:52
13กิจทวี นิลพจน์8105 Nov 2016 07:09:255 Nov 2016 07:13:444:19
14ณัฏฐพล เกิดสดับ6104 Nov 2016 16:50:234 Nov 2016 16:51:210:58
15บัณฑิต ยิบล9104 Nov 2016 15:11:404 Nov 2016 15:12:300:50
16 นายอภิชัย บูรณะกุล2104 Nov 2016 14:34:064 Nov 2016 14:35:231:17
17 นายอภิชัย บูรณะกุล3104 Nov 2016 14:29:374 Nov 2016 14:33:524:15
18ทดสอบ ตัวเอง7104 Nov 2016 11:25:584 Nov 2016 11:27:201:22
19เมฆ ครับผม10104 Nov 2016 11:24:284 Nov 2016 11:26:322:4
20เมฆ ครับผม9104 Nov 2016 11:22:594 Nov 2016 11:24:021:3
21เมฆ ครับผม9104 Nov 2016 11:21:514 Nov 2016 11:22:320:41
22เมฆ ครับผม9104 Nov 2016 11:17:214 Nov 2016 11:21:244:3
23ณัฏฐพล เกิดสดับ6104 Nov 2016 11:02:174 Nov 2016 11:03:461:29
24กิจทวี นิลพจน์9103 Nov 2016 21:31:023 Nov 2016 21:38:047:2
25p k9103 Nov 2016 21:36:103 Nov 2016 21:37:191:9
26พรพิษณุ สุรินทร์9103 Nov 2016 21:11:013 Nov 2016 21:11:430:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713