สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 67522 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปริศนา วงศ์10105 Mar 2016 17:00:405 Mar 2016 17:01:160:36
2ปริศนา วงศ์10105 Mar 2016 16:58:335 Mar 2016 17:00:342:1
3จืน ชัย41026 Feb 2016 20:31:0026 Feb 2016 20:38:387:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713