สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 66529 สารและสมบัติของสาร2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กวินธิดา สถานทุง71013 May 2017 23:49:5813 May 2017 23:51:321:34
2นฤมล นาโควงค์7103 May 2017 14:13:263 May 2017 14:13:360:10
3นฤมล นาโควงค์7103 May 2017 14:12:003 May 2017 14:12:350:35
4นินาตา คิม51014 Mar 2017 09:43:2014 Mar 2017 09:43:490:29
5รวีวรรณ สอนระวัตร41025 Feb 2017 11:27:1425 Feb 2017 11:28:181:4
6อรดี สีทองดี4513 Jan 2017 22:58:1813 Jan 2017 22:59:010:43
7อรดี สีทองดี4513 Jan 2017 22:57:2913 Jan 2017 22:57:580:29
8นางสาวปวันรัตน์ วงค์อักษร101012 Jan 2017 12:42:1812 Jan 2017 12:44:352:17
9นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:57:4424 Jul 2016 01:58:180:34
10นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:57:1024 Jul 2016 01:57:360:26
11นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:55:5924 Jul 2016 01:56:580:59
12อ้อม ขำ9108 Jul 2016 09:36:478 Jul 2016 09:38:011:14
13วิศรุต ปฐมพงษ์พันธุ์7105 Apr 2016 13:19:375 Apr 2016 13:20:300:53
14วิศรุต ปฐมพงษ์พันธุ์7105 Apr 2016 13:16:495 Apr 2016 13:19:352:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713