สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 66529 สารและสมบัติของสาร2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ลลิตา แม้นมาลัย8104 Jan 2018 06:23:254 Jan 2018 06:25:151:50
2ทารกา กองบุญ91030 Sep 2017 21:58:2330 Sep 2017 21:59:040:41
3ทารกา กองบุญ91030 Sep 2017 21:57:3830 Sep 2017 21:58:150:37
4ทารกา กองบุญ91030 Sep 2017 21:56:4230 Sep 2017 21:57:250:43
5ทารกา กองบุญ81030 Sep 2017 21:55:4630 Sep 2017 21:56:310:45
6ทารกา กองบุญ91030 Sep 2017 21:53:5030 Sep 2017 21:55:301:40
7ทารกา กองบุญ91030 Sep 2017 21:49:4530 Sep 2017 21:51:331:48
8ทารกา กองบุญ5530 Sep 2017 21:45:2530 Sep 2017 21:48:473:22
9รสสุคนธ์ โคตรแปร41024 Sep 2017 14:10:4124 Sep 2017 14:11:390:58
10ชนัญธิดา ถนอมตน ถนอมตน51023 Sep 2017 17:58:5423 Sep 2017 18:01:362:42
11บัวสอน สมบูรณ์8108 Sep 2017 06:03:418 Sep 2017 06:05:592:18
12กนกวรรณ เทพกัน8106 Sep 2017 15:00:376 Sep 2017 15:02:532:16
13กวินธิดา สถานทุง71013 May 2017 23:49:5813 May 2017 23:51:321:34
14นฤมล นาโควงค์7103 May 2017 14:13:263 May 2017 14:13:360:10
15นฤมล นาโควงค์7103 May 2017 14:12:003 May 2017 14:12:350:35
16นินาตา คิม51014 Mar 2017 09:43:2014 Mar 2017 09:43:490:29
17รวีวรรณ สอนระวัตร41025 Feb 2017 11:27:1425 Feb 2017 11:28:181:4
18อรดี สีทองดี4513 Jan 2017 22:58:1813 Jan 2017 22:59:010:43
19อรดี สีทองดี4513 Jan 2017 22:57:2913 Jan 2017 22:57:580:29
20นางสาวปวันรัตน์ วงค์อักษร101012 Jan 2017 12:42:1812 Jan 2017 12:44:352:17
21นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:57:4424 Jul 2016 01:58:180:34
22นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:57:1024 Jul 2016 01:57:360:26
23นางกรภัทร รักชุม4524 Jul 2016 01:55:5924 Jul 2016 01:56:580:59
24อ้อม ขำ9108 Jul 2016 09:36:478 Jul 2016 09:38:011:14
25วิศรุต ปฐมพงษ์พันธุ์7105 Apr 2016 13:19:375 Apr 2016 13:20:300:53
26วิศรุต ปฐมพงษ์พันธุ์7105 Apr 2016 13:16:495 Apr 2016 13:19:352:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713