สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 65363 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สน สงวน51019 Sep 2017 11:37:4619 Sep 2017 11:40:262:40
2สุพัตรา พลภักดี51010 Sep 2017 23:04:5310 Sep 2017 23:06:221:29
3ทัชชกร กองมงคล31028 Aug 2017 10:52:3428 Aug 2017 10:53:030:29
4ทัชชกร กองมงคล61028 Aug 2017 10:51:1828 Aug 2017 10:51:400:22
5ทัชชกร กองมงคล21028 Aug 2017 10:50:2128 Aug 2017 10:50:430:22
6ทัชชกร กองมงคล41028 Aug 2017 10:49:2728 Aug 2017 10:50:050:38
7น.สกิตติยาพร เหมวัฒน์41027 Aug 2017 19:55:1527 Aug 2017 19:56:361:21
8ธนวรรณ หอมกลิ่น113010 Nov 2016 14:56:2110 Nov 2016 14:58:161:55
911 113108 Mar 2016 18:01:228 Mar 2016 18:04:072:45
10วิไลวรรณ ปานามา61012 Nov 2015 09:44:2112 Nov 2015 09:45:271:6
11นายโพธิ์ทัย ราชสมบัติ82010 Nov 2015 14:58:3410 Nov 2015 15:01:062:32
12รัตนาภรณ์ ไพศาลกิจ61010 Nov 2015 13:12:3410 Nov 2015 13:13:471:13
13Prangmanee N.91014 Sep 2015 11:46:0214 Sep 2015 11:46:510:49
14apichaya apichaya61013 Sep 2015 16:03:3313 Sep 2015 16:06:032:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713