สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62846 แนวสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ภุริ ยานะ91016 Jan 2018 20:18:5216 Jan 2018 20:19:350:43
2Fujifilm Fujifilm21016 Jan 2018 16:20:4216 Jan 2018 16:21:150:33
3Fujifilm Fujifilm1516 Jan 2018 16:19:1316 Jan 2018 16:19:530:40
4...... .......2109 Jan 2018 20:11:069 Jan 2018 20:12:121:6
5จิตรลดา ว่องธรรมโชติ1105 Dec 2017 14:39:095 Dec 2017 14:48:489:39
6สีหราช เตโช91025 Sep 2017 17:10:0925 Sep 2017 17:12:162:7
7วรรณพร เป็งมล3515 Jan 2017 11:10:4615 Jan 2017 11:11:140:28
8มานะ เพียรมุ่งงาน41023 Oct 2016 14:45:4523 Oct 2016 14:46:130:28
9วารี พรมสละ6108 Sep 2016 11:44:438 Sep 2016 11:50:155:32
10go on71024 Feb 2016 15:39:2924 Feb 2016 15:42:022:33


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713