สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62365 แบบทดสอบคำราชาศัพท์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1้ะั่ัะ่ั่ะั่ะ สรนส61022 Jan 2018 22:13:1622 Jan 2018 22:13:580:42
2โก กิ21027 Dec 2017 10:16:3927 Dec 2017 10:17:040:25
3สมฤทัย ธิสวย31027 Oct 2017 18:52:1927 Oct 2017 18:54:432:24
4พัชรรินทร์ บุตรสง่า21026 Oct 2017 08:04:4526 Oct 2017 08:05:370:52
5นางสาวขวัญจิรา งามหมู่41027 Sep 2017 23:22:4027 Sep 2017 23:23:511:11
6นางสาวขวัญจิรา งามหมู่21027 Sep 2017 23:19:4127 Sep 2017 23:20:541:13
7วนิดา มามา41024 Sep 2017 21:31:0524 Sep 2017 21:31:260:21
8สมชาย รักชาติ5104 Sep 2017 12:05:554 Sep 2017 12:06:470:52
9กิตติยา บุญโยธา2528 Aug 2017 14:34:2428 Aug 2017 14:35:281:4
10หมา หมา21023 Aug 2017 23:09:1923 Aug 2017 23:09:400:21
11ภาณุ บุรมรัตน์21022 Aug 2017 18:34:4122 Aug 2017 18:35:421:1
12จุ จ้21022 Aug 2017 11:33:5522 Aug 2017 11:34:210:26
13อิสริยา เเก้วมาลา21022 Aug 2017 09:47:0622 Aug 2017 09:47:350:29
14Tx Dx51018 Aug 2017 10:11:4618 Aug 2017 10:12:400:54
15สส ดำ41015 Aug 2017 21:45:0615 Aug 2017 21:45:190:13
16ธารา นาดา057 Aug 2017 20:43:577 Aug 2017 20:44:530:56
17ปาริฉัตร อิอิ21027 Jul 2017 08:41:5927 Jul 2017 08:44:342:35
18คน สวย31027 Jul 2017 08:19:1727 Jul 2017 08:21:382:21
19นุสรา กิตติ21026 Jul 2017 08:24:4626 Jul 2017 08:27:082:22
20ศิรดา ศิริโกมลสิงห์2104 Jul 2017 21:38:444 Jul 2017 21:39:200:36
21ศิรดา ศิริโกมลสิงห์1104 Jul 2017 21:36:054 Jul 2017 21:36:070:2
22ศิรดา ศิริโกมลสิงห์1104 Jul 2017 21:35:194 Jul 2017 21:35:200:1
23ศิรดา ศิริโกมลสิงห์1104 Jul 2017 21:34:304 Jul 2017 21:34:320:2
24ศิรดา ศิริโกมลสิงห์1104 Jul 2017 21:33:064 Jul 2017 21:33:410:35
25ศิรดา ศิริโกมลสิงห์1104 Jul 2017 21:30:494 Jul 2017 21:32:161:27
26กก มาระ4102 Jul 2017 12:05:212 Jul 2017 12:05:540:33
27กก มาระ5102 Jul 2017 12:03:412 Jul 2017 12:04:260:45
28กก มาระ4102 Jul 2017 12:01:332 Jul 2017 12:02:030:30
29ประภัสสร ทับทิมดี71027 Jun 2017 10:51:3127 Jun 2017 10:51:330:2
30ประภัสสร ทับทิมดี71027 Jun 2017 10:47:0027 Jun 2017 10:50:413:41
31อรทัย รัตนวัน31027 Jun 2017 09:52:0827 Jun 2017 09:52:520:44
32ปณิตตรา ดวงอุปะ2103 Apr 2017 16:11:513 Apr 2017 16:13:071:16
33ปณิตตรา ดวงอุปะ0103 Apr 2017 16:07:453 Apr 2017 16:10:122:27
34ปณิตตรา ดวงอุปะ1103 Apr 2017 16:00:213 Apr 2017 16:01:050:44
35ปณิตตรา ดวงอุปะ1103 Apr 2017 15:54:293 Apr 2017 15:57:543:25
36วัศพล ใจกล้า21031 Mar 2017 19:54:1931 Mar 2017 19:54:400:21
37จิระพงษ์ ยุบลศรี11027 Mar 2017 22:53:0027 Mar 2017 22:54:581:58
38สไบทอง สวยงาม41012 Feb 2017 03:01:3212 Feb 2017 03:01:570:25
39สไบทอง สวยงาม61012 Feb 2017 02:59:2212 Feb 2017 03:00:551:33
40อานัส นาคนาวา41024 Jan 2017 04:47:2924 Jan 2017 04:52:234:54
41อานัส นาคนาวา51024 Jan 2017 04:40:3824 Jan 2017 04:46:275:49
42ชุติมา กหระจะชาติ31020 Jan 2017 15:14:4820 Jan 2017 15:17:022:14
43กก กก4107 Jan 2017 17:49:077 Jan 2017 17:49:250:18
44จุฑาทิพย์ สอนง่าย1105 Jan 2017 21:42:565 Jan 2017 21:47:244:28
45ฐิติรัตน์ การิวงค์5105 Jan 2017 12:09:015 Jan 2017 12:09:270:26
46ว่าน วิชาสามัญ71023 Dec 2016 22:35:1923 Dec 2016 22:38:563:37
47รา เบล31011 Dec 2016 12:21:4011 Dec 2016 12:22:110:31
48อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:33:517 Dec 2016 12:33:530:2
49อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:33:127 Dec 2016 12:33:130:1
50อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:31:377 Dec 2016 12:32:190:42
51อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:28:317 Dec 2016 12:29:431:12
52อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:25:197 Dec 2016 12:26:130:54
53อิทธิกร บุญรัตนยืนยง3107 Dec 2016 12:21:337 Dec 2016 12:24:132:40
54ออิ อิอิ5102 Dec 2016 21:31:232 Dec 2016 21:37:045:41
55จันจิรา มีสุข2514 Nov 2016 22:16:4414 Nov 2016 22:18:121:28
56นน กุล41013 Oct 2016 00:04:4013 Oct 2016 00:04:410:1
57นน กุล41013 Oct 2016 00:04:0513 Oct 2016 00:04:240:19
58ปิยะชัย พรหมประดิษฐ์61024 Sep 2016 16:45:3124 Sep 2016 17:01:2915:58
59อิลฮาม สะมะลี21020 Sep 2016 11:03:0320 Sep 2016 11:04:111:8
60อิลฮาม สะมะลี31020 Sep 2016 10:57:4420 Sep 2016 10:59:251:41
61ชลดา แสนสุข21018 Sep 2016 23:04:5618 Sep 2016 23:05:550:59
62ชลดา แสนสุข11018 Sep 2016 23:00:0718 Sep 2016 23:02:402:33
63ชลดา แสนสุข31018 Sep 2016 16:41:4518 Sep 2016 16:43:111:26
64นางสาวสุนันท์ เที่ยงหลวง31018 Sep 2016 15:11:0418 Sep 2016 15:18:137:9
65ลาบ่า จุไรติ3101 Sep 2016 11:52:121 Sep 2016 11:53:541:42
66b s6101 Sep 2016 04:34:361 Sep 2016 04:37:142:38
67ถก กด0531 Aug 2016 15:20:4931 Aug 2016 15:22:261:37
68ยาย นา21028 Aug 2016 17:46:3228 Aug 2016 17:47:551:23
69อารียา อริยะ356 Aug 2016 18:09:546 Aug 2016 18:12:012:7
70อารียา อริยะ1106 Aug 2016 18:03:596 Aug 2016 18:08:034:4
71ธมลวรรณ งามทวี2104 Aug 2016 20:43:004 Aug 2016 20:44:341:34
72ธมลวรรณ งามทวี0104 Aug 2016 20:35:354 Aug 2016 20:42:497:14
73พิชญ์สินี เพชรดี41027 Jul 2016 14:05:4927 Jul 2016 14:10:064:17
74ลูกตาล ลอยแก้ว41026 Jul 2016 20:58:0426 Jul 2016 21:03:525:48
75พัฒนวรรณ หิรัญ7106 Jul 2016 20:13:106 Jul 2016 20:15:262:16
76พัฒนวรรณ หิรัญ4106 Jul 2016 20:07:256 Jul 2016 20:08:080:43
77พัฒนวรรณ หิรัญ5106 Jul 2016 20:06:416 Jul 2016 20:07:210:40
78พัฒนวรรณ หิรัญ4106 Jul 2016 20:04:376 Jul 2016 20:06:341:57
79พัฒนวรรณ หิรัญ5106 Jul 2016 20:02:486 Jul 2016 20:04:341:46
80พัฒนวรรณ หิรัญ4106 Jul 2016 20:01:376 Jul 2016 20:02:371:0
81พัฒนวรรณ หิรัญ5106 Jul 2016 19:59:456 Jul 2016 20:01:261:41
82นร กก3101 Jul 2016 11:55:291 Jul 2016 11:57:101:41
83เรืองศักดิ์ พันธ์วงศ์31015 Jun 2016 09:05:0715 Jun 2016 09:06:081:1
84ปัณทารีย์ ทักหลำ11022 May 2016 21:01:0922 May 2016 21:02:060:57
85htswqjhn htddvlrh11027 Apr 2016 21:38:0127 Apr 2016 21:38:010:0
86limiyavv ejnqduvg21027 Apr 2016 21:37:5427 Apr 2016 21:37:540:0
87bmllhbew oksqrnkl11027 Apr 2016 21:37:5427 Apr 2016 21:37:540:0
88omhsnxws xhssbbbr31027 Apr 2016 21:37:5327 Apr 2016 21:37:530:0
89byaiecfb kyikatcu41027 Apr 2016 21:37:5227 Apr 2016 21:37:520:0
90bcrbhyqr nxsnmqbs11027 Apr 2016 21:37:5127 Apr 2016 21:37:510:0
91wngtknno lhrhousy11027 Apr 2016 21:37:5027 Apr 2016 21:37:500:0
92kywhafni umhrcvqv21027 Apr 2016 21:37:4927 Apr 2016 21:37:490:0
93misjkxfq gwindaww21027 Apr 2016 21:37:4827 Apr 2016 21:37:480:0
94gsfkgnsl bsrqepxs11027 Apr 2016 21:37:4727 Apr 2016 21:37:470:0
95nupmtyfl vbnlyhkw31027 Apr 2016 21:37:4627 Apr 2016 21:37:460:0
96olqvbvrr joolenke11027 Apr 2016 21:37:4627 Apr 2016 21:37:460:0
97tgwjmnup iwjivhkg11027 Apr 2016 21:37:4527 Apr 2016 21:37:450:0
98oyjsecih kvyeayho11027 Apr 2016 21:37:4427 Apr 2016 21:37:440:0
99eqymgqug pkhnamua31027 Apr 2016 21:37:4327 Apr 2016 21:37:430:0
100kqcwckri eyehqxjb11027 Apr 2016 21:37:4227 Apr 2016 21:37:420:0
101ughqkdxf wffbeagh21027 Apr 2016 21:37:4127 Apr 2016 21:37:410:0
102fxirgtom tvgxcsng21027 Apr 2016 21:37:4027 Apr 2016 21:37:400:0
103elfswnof adradabk11027 Apr 2016 21:37:3927 Apr 2016 21:37:390:0
104qpwhybvi qyftiioa21027 Apr 2016 21:37:3827 Apr 2016 21:37:380:0
105fiidufir trywnahv21027 Apr 2016 21:37:3727 Apr 2016 21:37:370:0
106oaovvnrj csrgxjin31027 Apr 2016 21:37:3627 Apr 2016 21:37:370:1
107qiknhbpo xmbvuuci31027 Apr 2016 21:37:3527 Apr 2016 21:37:350:0
108วริยา หนูสิงห์51025 Mar 2016 15:35:1425 Mar 2016 15:38:473:33
109ศุภกานต์ ดีณรงค์61023 Mar 2016 23:00:5223 Mar 2016 23:02:301:38
110ธัญญรัตน์ ว่องไว1104 Mar 2016 12:43:094 Mar 2016 12:45:222:13
111ดเดเดเดเ กดกดกด31028 Feb 2016 22:46:3328 Feb 2016 22:46:510:18
112ยาไรนัส เจ๊กคำ21017 Feb 2016 21:42:3817 Feb 2016 21:51:188:40
113ยาไรนัส เจ๊กคำ11017 Feb 2016 21:02:2417 Feb 2016 21:04:492:25
114ยาไรนัส เจ๊กคำ11017 Feb 2016 20:34:3217 Feb 2016 20:37:343:2
115ยาไรนัส เจ๊กคำ51017 Feb 2016 20:32:5617 Feb 2016 20:34:111:15
116สุธิดา อินอร่าม41017 Feb 2016 18:06:2017 Feb 2016 18:07:150:55
117สุปรียา ทองแสงแก้ง11016 Feb 2016 12:09:0116 Feb 2016 12:09:360:35
118ชยานิส อยู่เที่ยง41014 Feb 2016 09:54:4414 Feb 2016 09:55:330:49
119412 1231232109 Feb 2016 20:13:589 Feb 2016 20:16:542:56
120412 1231231109 Feb 2016 20:07:239 Feb 2016 20:07:410:18
121ฐิติวรดา เกื้อกูล11026 Jan 2016 20:37:5026 Jan 2016 20:39:381:48
122ภรณ์นิภา ทองสมบัติ01021 Jan 2016 11:15:5821 Jan 2016 11:16:230:25
123lfpsd pm,;'31018 Jan 2016 20:57:2918 Jan 2016 20:58:050:36
124พรทิพย์ พลาพล41010 Jan 2016 16:50:2310 Jan 2016 16:51:080:45
125รสสุคนธ์ โสภาค51010 Jan 2016 15:18:0710 Jan 2016 15:19:271:20
126ภัทรสุดา กิ่งเกล้า3107 Jan 2016 21:03:167 Jan 2016 21:09:025:46
127ศรัญญา จิตทีนกร51019 Dec 2015 17:13:5019 Dec 2015 17:16:092:19
128ณัชชา ทรัพย์สม41012 Dec 2015 21:54:2012 Dec 2015 21:56:041:44
129ณัชชา ทรัพย์สม41012 Dec 2015 21:49:3012 Dec 2015 21:54:054:35
130ณัชชา ทรัพย์สม41012 Dec 2015 21:45:4212 Dec 2015 21:49:173:35
131ดีดีดี ใจดี2108 Dec 2015 16:26:318 Dec 2015 16:27:070:36
132วีรยุทธ มูลใจ4104 Dec 2015 00:28:084 Dec 2015 00:28:400:32
133เอก ไชย21010 Nov 2015 22:32:3410 Nov 2015 22:33:170:43
134พงษ์ลดา ประเสริฐสินเตริญ3106 Nov 2015 19:09:536 Nov 2015 19:11:341:41
135สิวลี พาลพล31031 Oct 2015 12:33:5631 Oct 2015 12:36:162:20
136ทวินันท์ อาจยางคำ6152 Sep 2015 15:11:282 Sep 2015 15:14:042:36
137ปภาวรินทร์ บุญยง41030 Aug 2015 11:05:3930 Aug 2015 11:09:163:37
138วริศรา หิมะ51029 Aug 2015 21:57:4529 Aug 2015 21:58:130:28


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713