สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 61859 ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นี ทองคำสุข61023 Sep 2017 14:27:1923 Sep 2017 14:28:191:0
2สุวรรณี ซื่อเสมอ41022 Sep 2017 09:38:3322 Sep 2017 09:38:520:19
3สุติรา เพียรสามารถ3518 May 2017 10:56:5918 May 2017 10:57:200:21
4สุติรา เพียรสามารถ3518 May 2017 10:55:3318 May 2017 10:56:290:56
5สุติรา เพียรสามารถ2518 May 2017 10:54:3818 May 2017 10:55:210:43
6ชาญยุทธ เฉลิมเขตต์1520 Dec 2016 18:34:4020 Dec 2016 18:35:300:50
7ชาญยุทธ เฉลิมเขตต์4520 Dec 2016 18:33:1420 Dec 2016 18:34:181:4
8นภา รัตนพันธ์9106 Dec 2016 19:50:326 Dec 2016 19:50:430:11
9นภา รัตนพันธ์9106 Dec 2016 19:49:306 Dec 2016 19:49:400:10
10นภา รัตนพันธ์9106 Dec 2016 19:47:126 Dec 2016 19:48:391:27
11นภา รัตนพันธ์7106 Dec 2016 19:42:306 Dec 2016 19:42:310:1
12นภา รัตนพันธ์7106 Dec 2016 19:41:166 Dec 2016 19:41:530:37
13นภา รัตนพันธ์7106 Dec 2016 19:37:286 Dec 2016 19:40:202:52
14สุพล ชิมวัย101024 Nov 2016 18:40:3024 Nov 2016 18:41:040:34
15สุพล ชิมวัย5524 Nov 2016 18:35:0124 Nov 2016 18:35:450:44
16สุพล ชิมวัย5524 Nov 2016 18:32:4424 Nov 2016 18:34:301:46
17วุฒิกานต์ วติวุฒิพงค์61024 Nov 2016 18:19:0624 Nov 2016 18:22:032:57
18สาธิต มะนาว101023 Nov 2016 18:51:4623 Nov 2016 18:52:270:41
19สาธิต มะนาว023 Nov 2016 18:51:0023 Nov 2016 18:51:120:12
20นานา Hybrid 71023 Nov 2016 18:14:2523 Nov 2016 18:15:210:56
21นานา Hybrid 81023 Nov 2016 18:13:3123 Nov 2016 18:13:320:1
22นานา Hybrid 81023 Nov 2016 18:12:4623 Nov 2016 18:13:020:16
23นานา Hybrid 81023 Nov 2016 18:11:3623 Nov 2016 18:11:450:9
24นานา Hybrid 81023 Nov 2016 18:09:4423 Nov 2016 18:10:541:10
25ศิรินทิพย์ ประสงค์สุข101023 Nov 2016 17:04:0523 Nov 2016 17:04:450:40
26ศิรินทิพย์ ประสงค์สุข101023 Nov 2016 17:02:1623 Nov 2016 17:02:510:35
27ศิรินทิพย์ ประสงค์สุข101023 Nov 2016 16:58:2223 Nov 2016 17:00:512:29
28นาย สะอาด101023 Nov 2016 16:52:2823 Nov 2016 16:53:441:16
29นายวงศ์ศรุต วนบุญญานนท์101023 Nov 2016 16:21:3223 Nov 2016 16:22:481:16
30Tong love4523 Nov 2016 15:21:0323 Nov 2016 15:21:570:54
31Chokechaiwat watkhunagorn101023 Nov 2016 15:15:5523 Nov 2016 15:20:214:26
32Tong love4523 Nov 2016 15:18:2923 Nov 2016 15:19:451:16
33ธานี มองงาม101023 Nov 2016 14:53:2223 Nov 2016 14:53:530:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713