สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 57819 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1aradin khamtanate7103 Oct 2016 13:30:343 Oct 2016 13:40:039:29
2กชกมล แก่นจันทร์31022 Jul 2016 11:38:2422 Jul 2016 11:39:070:43
3อัญฌิศา บุญศัพท์61022 Jul 2016 11:38:1922 Jul 2016 11:38:300:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713