สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 57776 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จืน ชัย11026 Feb 2016 20:24:4526 Feb 2016 20:30:115:26
2สลินรัตน์ บุญช่วย61020 Feb 2016 16:44:0920 Feb 2016 16:48:384:29


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713