สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 55696 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พยอม รอดมา21030 Dec 2016 21:23:3230 Dec 2016 21:25:442:12
2พยอม รอดมา41030 Dec 2016 21:22:4830 Dec 2016 21:22:530:5
3จวงจิตร แซ่ตั้ง61030 Oct 2016 16:45:1530 Oct 2016 17:02:2917:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713