สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 53859 แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นภาพร ชัยบัวรินทร์4105 Sep 2017 15:20:595 Sep 2017 15:25:144:15
2ปานิดา เกียงมี31020 Jan 2017 11:08:2320 Jan 2017 11:13:014:38
3พงศกร สุ256 Sep 2016 07:58:006 Sep 2016 07:59:261:26
4แก้วตา ดวงใจ3105 May 2016 14:08:025 May 2016 14:10:042:2
5พัชรินทร์ สุทธิผาย41029 Apr 2016 19:45:4429 Apr 2016 19:52:366:52
6นริส ขวัญเมือง101029 Mar 2016 04:23:1929 Mar 2016 04:26:032:44
7นริส ขวัญเมือง11029 Mar 2016 04:15:3429 Mar 2016 04:20:264:52
8อุ้ม ก31022 Mar 2016 14:36:3122 Mar 2016 14:38:011:30
9อุ้ม ก21022 Mar 2016 14:31:4622 Mar 2016 14:35:093:23
10ทิวา มูลทาประดิษฐ์31017 Mar 2016 14:57:4317 Mar 2016 15:01:444:1
11aun charoen5101 Mar 2016 14:05:351 Mar 2016 14:10:425:7
12ยุ้ย ภัทร3101 Mar 2016 12:50:481 Mar 2016 12:52:351:47
13วิลัยพร โอชารส3101 Mar 2016 12:13:051 Mar 2016 12:16:133:8


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713