สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 53173 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1111 22271028 Feb 2016 17:11:3828 Feb 2016 17:13:231:45
2111 22291027 Feb 2016 23:14:0727 Feb 2016 23:16:452:38
3รัตนาวลี ใจจันทร์81027 Feb 2016 19:22:2627 Feb 2016 19:24:472:21
4นางสาวนันทิชา ทองเจือ51027 Feb 2016 19:11:2927 Feb 2016 19:14:272:58
5สุนิตา ปานวงศ์101027 Feb 2016 08:23:2227 Feb 2016 08:24:381:16
6สุนิตา ปานวงศ์101027 Feb 2016 08:22:0827 Feb 2016 08:23:101:2
7สุนิตา ปานวงศ์61027 Feb 2016 08:17:5427 Feb 2016 08:20:492:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713