สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 51476 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิราภรณ์ ถิรบุตร31018 Feb 2018 09:56:3618 Feb 2018 10:00:113:35
2ถถ นน21030 Oct 2017 18:58:5430 Oct 2017 18:59:310:37
3อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:02:4121 Jan 2017 21:03:020:21
4อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:01:4021 Jan 2017 21:01:400:0
5อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:01:0021 Jan 2017 21:01:000:0
6อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:00:1921 Jan 2017 21:00:200:1
7อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:59:3921 Jan 2017 20:59:390:0
8อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:58:4921 Jan 2017 20:58:500:1
9อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:58:0921 Jan 2017 20:58:090:0
10อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:57:2921 Jan 2017 20:57:300:1
11อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:56:4921 Jan 2017 20:56:500:1
12อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:52:2121 Jan 2017 20:55:593:38
13สุรนุช มณฑล71020 Feb 2016 19:27:0920 Feb 2016 19:33:146:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713