สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 51476 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:02:4121 Jan 2017 21:03:020:21
2อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:01:4021 Jan 2017 21:01:400:0
3อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:01:0021 Jan 2017 21:01:000:0
4อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 21:00:1921 Jan 2017 21:00:200:1
5อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:59:3921 Jan 2017 20:59:390:0
6อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:58:4921 Jan 2017 20:58:500:1
7อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:58:0921 Jan 2017 20:58:090:0
8อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:57:2921 Jan 2017 20:57:300:1
9อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:56:4921 Jan 2017 20:56:500:1
10อมรรัตน์ พ่อครวงค์132021 Jan 2017 20:52:2121 Jan 2017 20:55:593:38
11สุรนุช มณฑล71020 Feb 2016 19:27:0920 Feb 2016 19:33:146:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713