สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49363 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เก้า อี้71022 Nov 2017 22:40:3722 Nov 2017 22:46:476:10
2ณัฐวดี ดวงแสง0106 Sep 2017 21:51:046 Sep 2017 21:51:170:13
3ณัฐวดี ดวงแสง0106 Sep 2017 21:50:336 Sep 2017 21:50:430:10
4เอ้ หมาย052 Feb 2017 19:53:492 Feb 2017 19:54:170:28
5เอ้ หมาย052 Feb 2017 19:52:552 Feb 2017 19:52:560:1
6เอ้ หมาย052 Feb 2017 19:51:052 Feb 2017 19:52:411:36
7ดา น่ารัก101010 Jan 2017 19:28:5510 Jan 2017 19:30:441:49
8ดา น่ารัก101010 Jan 2017 19:25:5610 Jan 2017 19:28:162:20
9ณัฐกร จักรวงศ์51025 Dec 2016 20:08:2825 Dec 2016 20:09:501:22
10วีรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ61012 Dec 2016 11:14:5112 Dec 2016 11:25:2210:31
11วีรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ3512 Dec 2016 11:11:4812 Dec 2016 11:13:161:28
12วีรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ2512 Dec 2016 11:08:0312 Dec 2016 11:09:501:47
13วีรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ0512 Dec 2016 11:02:4112 Dec 2016 11:06:474:6
14ธวัชชัย นามสุข61024 Oct 2016 17:32:2124 Oct 2016 17:36:424:21
15พิมพิลัย ศรีเหมาะ51020 Jun 2016 19:14:3820 Jun 2016 19:15:000:22
16ปิยะพร สีลานุพันธ์71023 May 2016 22:02:2123 May 2016 22:03:090:48
17วายน สีนามน11027 Feb 2016 15:44:3827 Feb 2016 15:45:030:25
18วารี สีนามน31027 Feb 2016 15:39:0627 Feb 2016 15:40:431:37


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713