สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46847 O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:55:142 Aug 2017 21:55:150:1
2ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:54:372 Aug 2017 21:54:380:1
3ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:53:592 Aug 2017 21:54:000:1
4ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:53:232 Aug 2017 21:53:240:1
5ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:52:482 Aug 2017 21:52:490:1
6ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:52:112 Aug 2017 21:52:120:1
7ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:51:312 Aug 2017 21:51:320:1
8ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:50:552 Aug 2017 21:50:560:1
9ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:47:162 Aug 2017 21:50:163:0
10เด็กหญิง เเดง มะลิหอม31013 Jul 2017 09:50:0413 Jul 2017 09:51:181:14
11จิราพร นามยอด41020 Jun 2017 22:41:5420 Jun 2017 22:44:202:26
12ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:26:3418 Jun 2017 15:26:350:1
13ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:25:3118 Jun 2017 15:25:500:19
14เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:50:171 Jun 2017 14:50:590:42
15เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:47:461 Jun 2017 14:48:060:20
16อิน ทุกร81030 Jan 2017 21:44:3330 Jan 2017 21:45:130:40
17ศิริภัสร โพยนอก3521 Jan 2017 12:55:5721 Jan 2017 12:57:081:11
18พิสุทธื์ ราชคราม31023 Dec 2016 14:08:3623 Dec 2016 14:13:064:30
19อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:33:3921 Dec 2016 20:35:261:47
20อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:25:0121 Dec 2016 20:29:024:1
21สุดารัตน์ บัวบาน1105 Nov 2016 16:59:395 Nov 2016 17:00:090:30
22ด.ช.ทองดี มีดี1102 Oct 2016 09:26:212 Oct 2016 09:26:530:32
23มุธิตา แวดไธสง254 Jul 2016 10:06:514 Jul 2016 10:07:310:40
24มุธิตา แวดไธสง154 Jul 2016 10:01:364 Jul 2016 10:06:375:1
25ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:04:5726 Feb 2016 23:05:520:55
26ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:02:4626 Feb 2016 23:04:462:0
27เดชกำธร สิงห์ทอง41025 Feb 2016 23:47:5025 Feb 2016 23:50:422:52
28หนู นา41021 Feb 2016 12:00:5921 Feb 2016 12:05:564:57
29หนู นา61021 Feb 2016 11:58:4921 Feb 2016 12:00:051:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713