สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46847 O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พจนา ใจงาม41031 Jan 2018 22:08:2231 Jan 2018 22:12:063:44
2เรส รนา71027 Sep 2017 22:40:4627 Sep 2017 22:41:200:34
3เรส รนา71027 Sep 2017 22:39:3427 Sep 2017 22:40:371:3
4เรส รนา71027 Sep 2017 22:38:2727 Sep 2017 22:39:150:48
5สหภัทน์ ศุกรสมิต71027 Sep 2017 20:08:0327 Sep 2017 20:08:220:19
6สหภัทน์ ศุกรสมิต61027 Sep 2017 20:03:0527 Sep 2017 20:06:483:43
7สารดี วรรณคดี31020 Sep 2017 08:29:0920 Sep 2017 08:29:210:12
8ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:55:142 Aug 2017 21:55:150:1
9ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:54:372 Aug 2017 21:54:380:1
10ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:53:592 Aug 2017 21:54:000:1
11ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:53:232 Aug 2017 21:53:240:1
12ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:52:482 Aug 2017 21:52:490:1
13ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:52:112 Aug 2017 21:52:120:1
14ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:51:312 Aug 2017 21:51:320:1
15ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:50:552 Aug 2017 21:50:560:1
16ปิ่นสุดา ลูกจันทร์7102 Aug 2017 21:47:162 Aug 2017 21:50:163:0
17เด็กหญิง เเดง มะลิหอม31013 Jul 2017 09:50:0413 Jul 2017 09:51:181:14
18จิราพร นามยอด41020 Jun 2017 22:41:5420 Jun 2017 22:44:202:26
19ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:26:3418 Jun 2017 15:26:350:1
20ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:25:3118 Jun 2017 15:25:500:19
21เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:50:171 Jun 2017 14:50:590:42
22เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:47:461 Jun 2017 14:48:060:20
23อิน ทุกร81030 Jan 2017 21:44:3330 Jan 2017 21:45:130:40
24ศิริภัสร โพยนอก3521 Jan 2017 12:55:5721 Jan 2017 12:57:081:11
25พิสุทธื์ ราชคราม31023 Dec 2016 14:08:3623 Dec 2016 14:13:064:30
26อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:33:3921 Dec 2016 20:35:261:47
27อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:25:0121 Dec 2016 20:29:024:1
28สุดารัตน์ บัวบาน1105 Nov 2016 16:59:395 Nov 2016 17:00:090:30
29ด.ช.ทองดี มีดี1102 Oct 2016 09:26:212 Oct 2016 09:26:530:32
30มุธิตา แวดไธสง254 Jul 2016 10:06:514 Jul 2016 10:07:310:40
31มุธิตา แวดไธสง154 Jul 2016 10:01:364 Jul 2016 10:06:375:1
32ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:04:5726 Feb 2016 23:05:520:55
33ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:02:4626 Feb 2016 23:04:462:0
34เดชกำธร สิงห์ทอง41025 Feb 2016 23:47:5025 Feb 2016 23:50:422:52
35หนู นา41021 Feb 2016 12:00:5921 Feb 2016 12:05:564:57
36หนู นา61021 Feb 2016 11:58:4921 Feb 2016 12:00:051:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713