สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46847 O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิราพร นามยอด41020 Jun 2017 22:41:5420 Jun 2017 22:44:202:26
2ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:26:3418 Jun 2017 15:26:350:1
3ดเกดเ หดกหด21018 Jun 2017 15:25:3118 Jun 2017 15:25:500:19
4เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:50:171 Jun 2017 14:50:590:42
5เยาวลักษณ์ เพ็งกุน2101 Jun 2017 14:47:461 Jun 2017 14:48:060:20
6อิน ทุกร81030 Jan 2017 21:44:3330 Jan 2017 21:45:130:40
7ศิริภัสร โพยนอก3521 Jan 2017 12:55:5721 Jan 2017 12:57:081:11
8พิสุทธื์ ราชคราม31023 Dec 2016 14:08:3623 Dec 2016 14:13:064:30
9อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:33:3921 Dec 2016 20:35:261:47
10อภิสรา พันธุมจินดา11021 Dec 2016 20:25:0121 Dec 2016 20:29:024:1
11สุดารัตน์ บัวบาน1105 Nov 2016 16:59:395 Nov 2016 17:00:090:30
12ด.ช.ทองดี มีดี1102 Oct 2016 09:26:212 Oct 2016 09:26:530:32
13มุธิตา แวดไธสง254 Jul 2016 10:06:514 Jul 2016 10:07:310:40
14มุธิตา แวดไธสง154 Jul 2016 10:01:364 Jul 2016 10:06:375:1
15ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:04:5726 Feb 2016 23:05:520:55
16ณิชาภัทร บุบผา31026 Feb 2016 23:02:4626 Feb 2016 23:04:462:0
17เดชกำธร สิงห์ทอง41025 Feb 2016 23:47:5025 Feb 2016 23:50:422:52
18หนู นา41021 Feb 2016 12:00:5921 Feb 2016 12:05:564:57
19หนู นา61021 Feb 2016 11:58:4921 Feb 2016 12:00:051:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713