สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 39541 ร่างกายของเรา
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เสกสรร นาโสก91026 Oct 2017 18:28:3526 Oct 2017 18:32:303:55
2ศยา ศศิธร71015 Sep 2016 13:38:4015 Sep 2016 13:42:444:4
3เคน เคน91024 Aug 2016 16:09:0924 Aug 2016 16:11:021:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713