สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 39381 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นนิษรา บิว41016 Apr 2017 12:01:2916 Apr 2017 12:05:103:41
2สิริยากรณ์ เรือกลาง9102 Feb 2017 19:08:412 Feb 2017 19:12:524:11
3สิริยากรณ์ เรือกลาง552 Feb 2017 19:07:492 Feb 2017 19:08:060:17
4สิริยากรณ์ เรือกลาง552 Feb 2017 19:05:402 Feb 2017 19:07:061:26
5เพียงพร ไตรศร81014 Dec 2016 14:41:4414 Dec 2016 14:45:464:2
6สุวนันท์ แท่นจันทา61016 Nov 2016 20:37:2616 Nov 2016 20:43:045:38
7สุวนันท์ แท่นจันทา101016 Nov 2016 17:28:0416 Nov 2016 17:29:251:21
8สุวนันท์ แท่นจันทา5516 Nov 2016 17:26:4116 Nov 2016 17:27:100:29
9สุวนันท์ แท่นจันทา5516 Nov 2016 17:24:4216 Nov 2016 17:25:421:0
10Parniltong Phophad9105 Nov 2016 19:43:215 Nov 2016 19:47:444:23
11d k91012 Mar 2016 15:16:5212 Mar 2016 15:19:452:53
12มนทิราลัย ฤทธิ์เดช31017 Feb 2016 21:14:5117 Feb 2016 21:17:362:45


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713