สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 38625 การเจริญเติบโตของร่างกาย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รสริน คงชนะ3104 Jun 2017 08:02:264 Jun 2017 08:03:010:35
2บุณยาพร อิทธิวิศวกุล81030 May 2017 19:09:0330 May 2017 19:09:260:23
3บุณยาพร อิทธิวิศวกุล91030 May 2017 19:07:2830 May 2017 19:08:080:40
4ธนัชพร มณีพรรณ101018 Mar 2017 18:18:0218 Mar 2017 18:18:030:1
5ธนัชพร มณีพรรณ101018 Mar 2017 18:15:4618 Mar 2017 18:17:041:18
6นำ ยาบาน81010 Jan 2017 18:43:2710 Jan 2017 18:44:531:26
7วชิรวิทย์ โพธิ์ทอง101027 Mar 2016 22:28:0527 Mar 2016 22:29:411:36
8วชิรวิทย์ โพธิ์ทอง61027 Mar 2016 22:24:0727 Mar 2016 22:27:143:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713