สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 38625 การเจริญเติบโตของร่างกาย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วรรนิศา มาเต็ง61028 Jan 2018 00:38:2028 Jan 2018 00:39:491:29
2พรประภา ดีงาม41026 Oct 2017 14:49:3926 Oct 2017 14:51:512:12
3เบญจวรรณ คงเจริญ51022 Sep 2017 15:08:4922 Sep 2017 15:09:551:6
4อธิ บุญชื่น71019 Sep 2017 17:33:1619 Sep 2017 17:34:431:27
5พิริสา พุทธพันธ์5531 Aug 2017 16:11:4531 Aug 2017 16:12:390:54
6พิริสา พุทธพันธ์4531 Aug 2017 16:06:2431 Aug 2017 16:07:261:2
7พิริสา พุทธพันธ์4531 Aug 2017 16:04:3531 Aug 2017 16:06:161:41
8รสริน คงชนะ3104 Jun 2017 08:02:264 Jun 2017 08:03:010:35
9บุณยาพร อิทธิวิศวกุล81030 May 2017 19:09:0330 May 2017 19:09:260:23
10บุณยาพร อิทธิวิศวกุล91030 May 2017 19:07:2830 May 2017 19:08:080:40
11ธนัชพร มณีพรรณ101018 Mar 2017 18:18:0218 Mar 2017 18:18:030:1
12ธนัชพร มณีพรรณ101018 Mar 2017 18:15:4618 Mar 2017 18:17:041:18
13นำ ยาบาน81010 Jan 2017 18:43:2710 Jan 2017 18:44:531:26
14วชิรวิทย์ โพธิ์ทอง101027 Mar 2016 22:28:0527 Mar 2016 22:29:411:36
15วชิรวิทย์ โพธิ์ทอง61027 Mar 2016 22:24:0727 Mar 2016 22:27:143:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713