สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 35828 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ยุ้ย ยุ้ย101017 Mar 2017 09:55:3817 Mar 2017 09:57:592:21
2อรรธพร ศรประสิทธิ์20204 Jan 2017 19:52:034 Jan 2017 19:54:372:34
3ภราดร บุญร่วม21020 Mar 2016 18:49:5120 Mar 2016 18:51:101:19
4ด ร71012 Mar 2016 00:05:4512 Mar 2016 00:07:452:0
5สิงขร ประสพสุข162011 Mar 2016 14:12:4611 Mar 2016 14:19:016:15
6วีระพล มาลัย172024 Feb 2016 21:35:5624 Feb 2016 21:36:000:4
7วีระพล มาลัย172024 Feb 2016 21:30:5424 Feb 2016 21:33:132:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713