สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 35828 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุชาดา สนิทนิตย์71016 Sep 2017 19:13:0916 Sep 2017 19:15:061:57
2สุชาดา สนิทนิตย์51016 Sep 2017 19:11:1716 Sep 2017 19:13:001:43
3ทักษอร โพธิ์ทน5515 Aug 2017 18:27:1415 Aug 2017 18:29:001:46
4ยุ้ย ยุ้ย101017 Mar 2017 09:55:3817 Mar 2017 09:57:592:21
5อรรธพร ศรประสิทธิ์20204 Jan 2017 19:52:034 Jan 2017 19:54:372:34
6ภราดร บุญร่วม21020 Mar 2016 18:49:5120 Mar 2016 18:51:101:19
7ด ร71012 Mar 2016 00:05:4512 Mar 2016 00:07:452:0
8สิงขร ประสพสุข162011 Mar 2016 14:12:4611 Mar 2016 14:19:016:15
9วีระพล มาลัย172024 Feb 2016 21:35:5624 Feb 2016 21:36:000:4
10วีระพล มาลัย172024 Feb 2016 21:30:5424 Feb 2016 21:33:132:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713