สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34541 ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เจเอ วิทยา41025 Aug 2016 13:48:5325 Aug 2016 13:50:001:7
2เจเอ วิทยา41025 Aug 2016 13:31:1425 Aug 2016 13:41:3810:24
3วารุณี แขกเณร61025 Mar 2016 17:32:1525 Mar 2016 17:34:452:30
4มาลี เริงระบำ4104 Mar 2016 09:50:224 Mar 2016 09:50:490:27
5มาลี เริงระบำ2104 Mar 2016 09:42:294 Mar 2016 09:42:560:27
6วิภาดา มีชัย61027 Feb 2016 21:01:3427 Feb 2016 21:03:081:34
7วิภาดา มีชัย31027 Feb 2016 20:57:3927 Feb 2016 21:00:112:32
8แก้วมณี ปัสวะฤทธิ์41027 Feb 2016 19:11:5427 Feb 2016 19:15:443:50
9พรนภา สุดใจนาค41026 Feb 2016 20:41:5526 Feb 2016 20:43:021:7
10เยี่ยม ยุทธ5101 Feb 2016 22:53:231 Feb 2016 22:59:446:21
11นภาไล บุพศิริ11021 Jan 2016 17:36:3521 Jan 2016 17:37:130:38
12 soh soh21018 Nov 2015 15:42:0518 Nov 2015 15:44:312:26
13รัชพงษ์ ศิริมาลาตัง41015 Nov 2015 21:37:2915 Nov 2015 21:42:054:36
14soh soh41015 Nov 2015 01:13:2815 Nov 2015 01:15:552:27
15soyo solo71114 Nov 2015 17:19:5714 Nov 2015 17:31:4011:43
16ขันทอง อุตสาห์51010 Nov 2015 13:41:4110 Nov 2015 13:51:129:31
17ๆ-/ โฑฟหด6106 Nov 2015 12:37:246 Nov 2015 12:44:457:21
18A B5101 Nov 2015 23:44:531 Nov 2015 23:51:006:7
19พิมพ์วิภา ไชยเสน61018 Oct 2015 23:07:1718 Oct 2015 23:12:595:42
20เกวลิน สอนพันระ31021 Aug 2015 08:28:0321 Aug 2015 08:29:301:27
21เกวลิน สอนพันระ41021 Aug 2015 08:24:3221 Aug 2015 08:26:071:35
22เกวลิน สอนพันระ31021 Aug 2015 08:12:2421 Aug 2015 08:20:308:6
23จันทาทิพย์ จันทรัตน์3104 Aug 2015 19:07:514 Aug 2015 19:10:052:14
24สุมิตตา สุขไข่5109 Jun 2015 19:21:429 Jun 2015 19:27:486:6
25ส้ม เขียวหวาน5107 May 2015 17:51:317 May 2015 17:57:175:46
26อติกานต์ บัวไข21018 Apr 2015 14:40:4518 Apr 2015 14:46:215:36
27เอ วันวาน4106 Apr 2015 14:47:246 Apr 2015 14:53:015:37
28ทดสอบ ดู61031 Mar 2015 23:35:4031 Mar 2015 23:40:254:45


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713